Hopp til innhold

Årsmøte 2021

Fra Wikimedia Norge

Årsmøte 2021: virtuelt møte

Virtuelt møte erstatter fysisk årsmøte for Wikimedia Norge 6. mars 2021, kl 12. Årsmøte  avholdes som videomøte for å begrense smittefare i forbindelse med koronaviruset. Vi håper mange kan delta via video eller telefon. Vi ønsker alt godt til våre medlemmer og alle frivillige bidragsytere!

Informasjon om deltakelse og stemmegivning blir annonsert her i god tid før møtestart.

Årsmøtet kunngjøres og gjennomføres som vedtatt i styremøte den 20. november 2020, og i overensstemmelse med gjeldende vedtekter. Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker: Årsmelding og regnskap revidert av revisor, budsjett og kontingent, innkomne saker og valg. Saksdokumenter blir lagt ut senest en uke før møtet.

Alle forslag til saker må sendes til styret senest lørdag 20. februar 2021. Du når styret på denne epostadressen: styre@wikimedia.no.

Husk at du må ha betalt medlemsavgiften for 2021 for å ha stemmerett. Den kan du betale her.

Årsmøtet vil finne sted på Zoom:
https://zoom.us/j/91285582227

Stemmegivning vil foregå med verktøy som er innbygd i Zoom.

Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding og orienteringer
 3. Årsregnskap for 2020
 4. Årsplan
 5. Budsjett
  1. Budsjett for 2021
  2. Satser for årskontingent
 6. Innkomne saker
  1. Forslag til vedtekstendringer
 7. Valg
  1. Valg av nytt styre
  2. Valg av kontrollkomite
  3. Valg av valgkomite
  4. Valg av revisor: Styret innstiller på å velge Plus Revisjon, det selskapet vi nyttar i dag.

Dokumenter

Protokoll


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo