Hopp til innhold

Styremøte 2020 - 17. november

Fra Wikimedia Norge
Sted digitalt
Dato 17. november 2020 klokken 19.30-21.30.
Forrige: Styremøte tirsdag 25. august 2020

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat

Se Referat fra styremøtet 25. august 2020.

2: Strategi

Oppdatering om implementering av internasjonal strategi, Wikimedia movement 2030-strategi. Hva betyr dette for Wikimedia Norge?
Ved daglig leder

3: Gjennomgang av hovedarbeidsområder for 2021

Dette er handlingsplanen vår for 2020-2021.
Ved daglig leder

4: Økonomi

Gjennomgang av 3. kvartal, juli-august-september 2020.
Ved daglig leder

5: Informasjon fra de ansatte

Orientering fra de ansatte.
Ved ansatterepresentant

6: Gjennomgang av styrets årshjul 2020/2021.

Vi gå gjennom og gjør nødvendige justeringer i Årsplan 2020–2021/Styrets årshjul.
Ved styreleder

7: Gjennomgang av styringsdokument

Vi går gjennom alle styringsdokumentene våre og lager en plan for eventuell revidering og oppdatering.
Ved styreleder

8: Planlegging av årsmøte 2021

Ved styreleder og daglig leder

9: Planlegging av styremøter 2021

Ved styreleder

10: Eventuelt

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Styret godkjente innkalling og referat

2: Strategi

Daglig leder informerte om implementering av internasjonal strategi, Wikimedia movement 2030-strategi og hva dette betyr for Wikimedia Norge.

3: Gjennomgang av hovedarbeidsområder for 2021

Daglig leder tok styret gjennom handlingsplanen vår for 2020-2021.

4: Økonomi

Daglig leder gjennomgikk økonomi for 3. kvartal, juli-august-september 2020.

5: Informasjon fra de ansatte

Orientering fra de ansatte.
Ansatterepresentant Mali Brødreskift informerte om planene for WMNs feiringen av Wikimedia 20 år 2021.

6: Gjennomgang av styrets årshjul 2020/2021.

Styreleder gikk gjennom årshjul og rutiner for styrearbeidet og kommende årsmøte Årsplan 2020–2021/Styrets årshjul.

7: Gjennomgang av styringsdokument

Styret diskuterte rutiner for den årlige gjennomgang av alle styringsdokumentene og avtalte en plan for eventuell revidering og oppdatering.

8: Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021 vil foregå digitalt og foreløpig dato settes til 6. mars. Styret ønsker at årsmøtet 2022 legges til Bergen, ettersom dette ikke ble mulig kommende år.

9: Styremøter 2021

De neste styremøtene avholdes 2. og 23. februar 2021

10: Eventuelt

Styret diskuterte viktigheten av både fysiske og digitale wikitreff og det å legge til rette for sosiale sammenkomster, se sak 8 på forrige styremøte. Wikitreffet den 1. oktober hadde samarbeidsklima på wiki som tema og styreleder deltok på treffet. De ansatte jobber med flere av forslagene som kom opp under wikitreffet, som for eksempel en egen samling for administratorer.

Neste wikitreff blir den 25. november. Alle de ansatte vil delta, presentere planene våre for 2021 og be om innspill til arbeidet vårt i 2021 i første halvdel av møte, og andre halvdel blir en julequiz med premier. Styret håper mange har lyst til å delta.