Hopp til innhold

Styremøte 2020 - 25. august

Fra Wikimedia Norge
Sted digitalt
Dato 25. august 2020 klokken 20.00-21.30.
Forrige: Styremøte tirsdag 9. juni 2020
Neste: Medio november

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat

Se Referat fra styremøtet 16. juni 2020.

2: Strategi

Vi går gjennom handlingsplanen vår for 2020-2021. Oppdatering om implementering av internasjonal strategi, Wikimedia movement 2030-strategi.
Ved daglig leder

3: Økonomi

Gjennomgang av 2.kvartal, april, mai, juni 2020.
Ved daglig leder

4: Informasjon fra de ansatte

Orientering fra de ansatte.
Ved daglig leder

5: Oppdatering om 2030 rebranding-prosessen

Se mer på siden 2030 movement brand project.
Ved daglig leder

6: Risikoanalyse

Vi ser gjennom forslag til oppsummerende notat.
Ved styreleder

7: Workshop for organisasjonsutvikling

Ved styreleder

8: Samarbeidsklima på Wikipedia

Diskusjon om hvordan Wikimedia Norge kan bidra til et bedre samarbeidsklima på wiki
Ved styreleder

9: Eventuelt

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Styret godkjente innkalling og referat

2: Strategi

Daglig leder presenterte handlingsplanen vår for 2020-2021. Planen er preget av at en god del arrangementer vil foregå digitalt. Styret ble også orientert om måten implementeringen av den internasjonale strategien følges opp av de ansatte Wikimedia movement 2030-strategi.

3: Økonomi

Daglig leder gjennomgikk WMNs økonomi for 2.kvartal, april, mai, juni 2020.

4: Informasjon fra de ansatte

Daglig leder informerte styret om de ansattes arbeid. Wikipedia har 20-årsjubileum i 2021, og styret ønsker at WMN bidrar til å markere dette. Ny ansatterepresentant i styret er Mali K. Brødreskift. Se også: Orientering fra de ansatte.

5: Oppdatering om 2030 rebranding-prosessen

Daglig leder oppsummerte prosessen med rebrandingen.: Snøhetta ble valgt som project design partner av WMF høstemn 2019. Tre workshoper ble avholdt i januar og februar 2020 i Oslo, Bengaluru og online, i tillegg til en rekke andre aktiviteter på wiki og i andre kanaler i løpet av våren. 16. juni 2020 ble tre ulike sett med navneforslag presentert av WMF brandteamet og Snøhetta. Reaksjonene fra frivillige og ansatte i Wikimedia-organisasjoner var overveldende negative. Det resulterte i et åpent brevet som Wikimedia Norge også har underskrevet, om å pause videre prosess med rebranding. En spørreundersøkelse ble sendt ut av WMFs brand team i juni for å hente inn tilbakemeldinger på navneforslagene. Wikimedia Norge har svart på denne og gitt tilbakemelding om at ingen av de tre navneforslagene fra vårt ståsted er en forbedring fra Wikimedia Norge. Den videre prosessen med rebranding skal behandles av styret til Wikimedia Foundation i deres digitale styremøte i september 2020. Se mer på siden 2030 movement brand project.

6: Risikoanalyse

Styreleder gikk gjennom forslag til notat i forbindelse med styrets arbeid med risikoanalyse.

7: Workshop for organisasjonsutvikling

Styret ønsker å arrangere en workshop for organisasjonsutvikling i løpet av 2021, og å starte forberedende diskusjoner i samarbeid med Ulrika Eklund høsten 2020.

8: Samarbeidsklima på Wikipedia

Daglig leder informerte styret om de ansattes arbeid med å håndtere henvendelser fra bidragsytere som opplever opphetede diskusjoner og konflikter på diskusjonsforaene på Wikipedia. De ansatte har ikke formelt mandat eller ansvar for å løse slike problemer, men forsøker å være til hjelp der det er mulig. Et godt samarbeidsklima på diskusjonssidene og Torget på Wikipedia er i Wikimedia Norges interesse, og at både etablerte og nye brukere opplever seg hørt. Styret ønsker å følge med på situasjonen, og ber de ansatte om å registrere denne typen henvendelser for å synliggjøre mengden og alvorlighetsgraden det er snakk om.

9: Eventuelt

Ingen saker under eventuelt