Styremøte 2020 - 9. juni 2020

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg
Sted videomøte
Dato 9. juni 2020 klokken 20.00-21.30.
Forrige: 28. april 2020
Neste: xx. xxxx 2020

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling og referat
 2. Strategi
  Det internasjonale strategiarbeidet er avsluttet og kan leses her.
  Ved daglig leder
 3. Økonomi
  Gjennomgang av økonomi per juni 2020 og Wikimedia Norge sine inntektskilder.
  Ved daglig leder
 4. Informasjon fra de ansatte
  Ved ansattrepresentant
 5. Ansattrepresentant i styret
  Hva er ansattrepresentantens rolle, og hvor ofte bør denne møte i styret?
  Ved daglig leder og styreleder
 6. Workshop for organisasjonsutvikling
  De ansatte skal gjennomføre workshops i mai/juni. Dette kan også være aktuelt for styret. Orientering og diskusjon.
  Ved daglig leder og styreleder
 7. Identitetsbygging i Wikimedia Norge
  Hvilken type organisasjon er Wikimedia Norge, og hvordan ønsker vi å fremstå? Diskusjon. (Informasjon blir sendt ut til gjennomlesing før møtet)
  Ved styreleder.
 8. Risikoanalyse
  Oppfølging fra forrige styremøte.
  Ved styreleder
 9. Rebranding-prosess
  Oppdatering om utsettelse av prosessen.
  Ved daglig leder
 10. Styremøtedatoer høst 2020
  Forslag til møtedatoer høst/vinter: 15. eller 29. august, tirsdag 3. 10. eller 17. november og tirsdag 9. lørdag 13. eller tirsdag 16. februar 2021.
  Ved styreleder
 11. Eventuelt