Styremøte 2020 - 16. juni 2020

  Fra Wikimedia Norge
  (Omdirigert fra «Styremøte 2020 - 9. juni 2020»)
  Sted videomøte
  Dato 16. juni 2020 klokken 20.00-21.30.
  Forrige: 28. april 2020
  Neste: 25. august 2020

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  2. Strategi
   Det internasjonale strategiarbeidet er avsluttet og kan leses her.
   Ved daglig leder
  3. Økonomi
   Gjennomgang av økonomi per juni 2020 og Wikimedia Norge sine inntektskilder.
   Ved daglig leder
  4. Informasjon fra de ansatte, lenke til rapport
   Ved ansattrepresentant
  5. Ansattrepresentant i styret
   Hva er ansattrepresentantens rolle, og hvor ofte bør denne møte i styret?
   Ved daglig leder og styreleder
  6. Workshop for organisasjonsutvikling
   De ansatte skal gjennomføre workshops i mai/juni. Dette kan også være aktuelt for styret. Orientering og diskusjon.
   Ved daglig leder og styreleder
  7. Identitetsbygging i Wikimedia Norge
   Hvilken type organisasjon er Wikimedia Norge, og hvordan ønsker vi å fremstå? Diskusjon. (Informasjon blir sendt ut til gjennomlesing før møtet)
   Ved styreleder.
  8. Risikoanalyse
   Oppfølging fra forrige styremøte.
   Ved styreleder
  9. Rebranding-prosess
   Oppdatering om utsettelse av prosessen.
   Ved daglig leder
  10. Styremøtedatoer høst 2020
   Forslag til møtedatoer høst/vinter: 15. eller 29. august, tirsdag 3. 10. eller 17. november og tirsdag 9. lørdag 13. eller tirsdag 16. februar 2021.
   Ved styreleder
  11. Eventuelt

  Referat

  1. Godkjenning
   Styret godkjente innkalling og referat
  2. Strategiarbeidet
   Daglig leder orienterte om strategiarbeid i Wikimedia movement, og oppstart av implementeringsprosess i september 2020
  3. Økonomi
   Styret får en gjennomgang av økonomi og kommende inntektskilder fra daglig leder
  4. Informasjon fra de ansatte, lenke til rapport
   Ved ansattrepresentant
  5. Ansattrepresentant i styret
   Styret diskuterte hva ansattrepresentantens rolle er, og konkluderte med at denne bør være på minst ett styremøte i året, og eller avtaler med styreleder om behov for tilstedeværelse på øvrige møter
  6. Workshop for organisasjonsutvikling
   Daglig leder informerte om workshop med Ulrika Eklund gjennomført i juni 2020, og styret ønsket at styreleder og daglig leder legger fram et forslag til lingnende workshop for hele styret høsten 2020
  7. Identitetsbygging i Wikimedia Norge
   Styret startet en innledende diskusjon om hvilken type organisasjon Wikimedia Norge skal være, og hvordan vi ønsker å fremstå
  8. Risikoanalyse
   Styreleder utarbeider et oppsummerende notat om arbeidet med risikoanalysen
  9. Rebranding-prosess
   Styreleder informerer om prosessen videre
  10. Styremøtedatoer høst 2020
   Styreleder sender ut forslag til møtedatoer høst/vinter
  11. Eventuelt
   Årsmøtet ønskes arrangert i Bergen rundt 8. mars