Styremøte 2020 - 28. april

Fra Wikimedia Norge
Sted videomøte
Dato 28. april 2020 klokken 20.00-21.30.
Forrige: 14. mars 2020, konstituerende styremøte
Neste: 9. juni 2020

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat

Referat fra styremøtet 11. februar 2020 og referat fra det konstituerende styremøtet 14. mars 2020.

2: Strategi

Oppdatering om det internasjonale strategiarbeidet. Omlegging av arbeidet til Wikimedia Norge etter Corona og for resten av 2020.
Ved daglig leder

3: Økonomi

Gjennomgang av kvartalsrapport for januar-februar-mars. Konsekvenser av Corona for Wikimedia Norge sin økonomi.
Ved daglig leder

4: Informasjon fra de ansatte

Rapport fra de ansatte kan leses her.
Ved ansattes representant

5: Risikoanalyse

Oppfølging fra forrige styremøte.
Ved styreleder

6: Rebranding-prosess

Oppdatering om hvor langt arbeidet har kommet og diskusjon om konsekvenser for Wikimedia Norge.
Ved daglig leder

7: Eventuelt

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Styret godkjente Referat fra styremøtet 11. februar 2020 og referat fra det konstituerende styremøtet 14. mars 2020.

2: Strategi

Daglig leder informerte om det internasjonale strategiarbeidet. Den internasjonale konferansen som skal arrangeres av Wikimedia Tyskland og Wikimedia Foundation i mai, hvis den arrangeres, blir digital.

3: Økonomi

Daglig leder gjennomgikk kvartalsrapport for januar-februar-mars. Styret hadde ingen anmerkninger til rapporten.

4: Informasjon fra de ansatte

Rapport fra de ansattes arbeid ble lagt fram av ansattrepresentant. Det ble blant annet informert om de digitale Wikitreffene, og at Wikimedia Norge har utlyst en stilling på timebasis som skal ha som oppgave å holde kurs. Rapporten viser høy aktivitet på tross av hjemmekontor og andre begrensninger forårsaket av Corona-pandemien. Hele rapporten kan leses her.

5: Risikoanalyse

Styreleder gjennomgikk punktene i risikoanalysen som har vært uavklarte. Det vil bli laget et notat om arbeidet med risikoanalysen som utgangspunkt for videre oppfølging.

6: Rebranding-prosess

Daglig leder informerte om Snøhettas arbeid med å lage ny visuell profil for Wikipedia.

7: Eventuelt

Styremedlem Hilde S. Blix vil fungere som sekretær for styret. Styret gikk inn for at styreinstruksen til Wikimedia Norge endres slik at ansvaret for å kalle inn til møter og sende ut møteinnkalling legges til lederfunksjonen.