Styremøte 2020 - 14. mars

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Online møte,
  Dato 14. mars 2020 klokken 12:55-13:15.
  Forrige: 11. februar 2020
  Neste: 28. april 2020

  Referat

  1. Konstutuering av nytt styre

  Nytt styre:
  Leder - Sigrun Espe
  Nestleder - Andrea Tiltnes
  Styremedlem - Tore Sætre
  Styremedlem og kasserer - Trond Trosterud
  Styremedlem - Hilde Blix

  Vara - Hogne Neteland

  Sækretær blir avklart innen neste styremøte.