Hopp til innhold

Årsmøte 2023/Forslag om vedtektsendring

Fra Wikimedia Norge

På årsmøtet 2021 ble vedtektenes § 4 bokstav f vedtatt endret fra

f) Alle stemmeberettigede medlemmer har rett til å legge fram saker for årsmøtet. Forslaget må ha støtte fra fem stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles.

til

f) Forslaget må ha støtte fra fem stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles.

Det fremstår unødvendig tungvint å fremme forslag når det krever støtte fra fem medlemmer. Noen vil også si det er udemokratisk. Alle medlemmer bør kunne fremme forslag til årsmøtet.


Innstilling: Vedtektenes § 4 bokstav f fjernes fra vedtektene, og dagens bokstav g gis bokstav f.