Årsmøte 2023/Valgkomiteens innstilling

Fra Wikimedia Norge

Innstilling til nytt styre i Wikimedia Norge

Følgende foreslås valgt for perioden 2023–25:

  • Nestleder – Stian Antonsen (gjenvalg)
  • Styremedlem – Åshild Telle (ny)
  • Styremedlem – Cathrine Sanden (ny)


Følgende foreslås valgt for perioden 2023–24:

  • Varamedlem – Marius Vassnes (ny)
  • Varamedlem – Naomi Ichihara Røkkum (gjenvalg)


Følgende medlemmer av styret er valgt for perioden 2022–2024, og er ikke på valg ved årsmøtet i 2023:

  • Leder – Marie Nicolaisen
  • Styremedlem – Sigrun Espe

Innstilling til ny kontrollkomité i Wikimedia Norge

To medlemmer foreslås valgt for perioden 2023-2024:

  • Ole Anders Flatmo (gjenvalg)
  • Kjetil Ree (gjenvalg)