Årsmøte 2024/Valgkomiteens innstilling

Fra Wikimedia Norge

Innstilling til nytt styre i Wikimedia Norge

Følgende foreslås valgt for perioden 2024–2026:

  • Leder – Marie Nicolaisen (gjenvalg)
  • Styremedlem – Sigrun Espe (gjenvalg)


Følgende foreslås valgt for perioden 2024–2025:

  • Varamedlem – Bjørn Christian Weinbach (ny)


Følgende medlemmer av styret er valgt for perioden 2023–2025, og er ikke på valg ved årsmøtet i 2024:

  • Nestleder – Stian Amadeus Antonsen
  • Styremedlem (kasserer) – Fredrik Ljone
  • Styremedlem – Åshild Telle

Innstilling til ny kontrollkomité i Wikimedia Norge

To medlemmer foreslås valgt for perioden 2024-2025:

  • Ole Anders Flatmo (gjenvalg)
  • Helge Høifødt (ny)