Årsmøte for Wikimedia Norge 2010/forberedelse

  Fra Wikimedia Norge
  Forberedelse til Årsmøte for Wikimedia Norge 2010
  1. Tidspunkt: Endelig tidspunkt for møtet er: 19.april 18.00
  2. Lokale: John Erling har ansvar for å bestille lokale
  3. Innkalling: Lars Åge har ansvar for å skrive innkalling og å sende den ut til medlemmer enten på e-post eller om vi ikke har det i posten. Innkallingen skal også her og jeg tror vi kan tillate oss å skrive en notis på tinget, men dette bør taes opp på adm-listen i forkant. Dette skal gjøres før 8. april.
  4. Årsmelding: Lages av formann og leses på årsmøte. Den blir tilgjengelig etter årsmøte.
  5. Regnskap: Phillip har ansvar for årsregnskap for 2009, få det revidert og sende det til medlemmene sammen med innkalling. (Samarbeid med Lars Åge) tidsfrist 13. april.
  6. Innkomne saker: Skal være oss i hende før 5. april. Vi bør muligens forberede noen saker selv.
  7. Eventuelt:
  8. Valg: §4d) Valgkomiteen er ansvarlig for gjennomføringen av valget.


  Tidsfrister

  • 19. januar - De som blir medlemmer etter denne dato får ikke stemmerett på årsmøtet
  • 19. februar - Denne dato skal årsmøte ha blitt annonsert på hjemmesidene til Wikimedia Norge
  • 19. februar - Denne dato skal medlemmer som har tillitsverv og som ønsker å si fra seg dette underrette valgkomiteens leder
  • 5. april - Denne dato skal styret ha saker som ønskes å tas opp i hende
  • 5. april - Denne dato burde kandidater til ordinære valg være kjent
  • 13. april - Denne dato skal saksdokumentene være offentlig tilgjengelig.