Hopp til innhold

Årsmøte 2010

Fra Wikimedia Norge

Årsmøte i Wikimedia Norge for 2010 ble avholdt 19.april 2010. Nøyaktig protokoll vil foreligge om kort tid. Årsmøtet behandlet sakene i innkallingen, og valgte Jarle Vines til ny leder og Lars Åge Kamfjord til nestleder. Valgkomiteens helhetlige forslag til styre ble valgt. Referat fra konstituerende styremøte, som ble avholdt etter årsdmøtet, følger så snart protokollen fra årsmøtet er underskrevet.

Innkalling

Årsmøte i Wikimedia Norge for 2010 avholdes på Litteraturhuset (Nedjma) i Oslo, 19. april 2010 fra 1800 til 2000. Møtet starter presist, kom i tide. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret ihende senest 5. april.

Møterommet har plass til omtrent 80, blir vi flere så må folk stå, medlemmer har førsterett. Alle som har vært medlem mer enn tre måneder før årsmøtet, og som har betalt medlemskontigenten har stemmerett. (§4e)

Etter årsmøtet blir det et sosialt treff for dem som ønsker det.

Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding og orienteringer
  1. Styrets årsmelding (presentasjon på årsmøtet)
  2. Valg- og kontrollkomiteens årsmelding
  3. Regnskap for 2009
 3. Budsjett og kontigent for 2010
 4. Innkomne forslag og vedteksendringer
  1. Vedteksendringer
  2. Endringer til retningslinjer for valg- og kontrollkomite
  3. Andre forslag
 5. Valg
  1. Valg av nytt styre (se Valg- og kontrollkomiteens innstilling og alternativt styreforslag)
  2. Revisor
  3. Valg av ny valg- og kontrollkomite (se Valg- og kontrollkomiteens innstilling)
 6. Takk for oppmøte, ved nyvalgt leder

Tidsfrister

 • 19. januar – De som blir medlemmer etter denne dato får ikke stemmerett på årsmøtet.
 • 19. februar – Denne dato skal årsmøte ha blitt annonsert på hjemmesidene til Wikimedia Norge.
 • 19. februar – Denne dato skal medlemmer som har tillitsverv og som ønsker å si fra seg dette underrette valgkomiteens leder.
 • 5. april – Denne dato skal styret ha saker som ønskes å tas opp i hende.
 • 5. april – Denne dato burde kandidater til ordinære valg være kjent.
 • 13. april – Denne dato skal saksdokumentene være offentlig tilgjengelig.

Se også

Protokoll

Protokoll fra årsmøte 2010