Hopp til innhold

Årsmøte for Wikimedia Norge 2010/Alternativt styreforslag

Fra Wikimedia Norge

Kandidater til nytt alternativt styre

For å sikre kontinuitet og evne til å gjennomføre en forsvarlig drift av medlemsorganisasjonen foreslås det et alternativt styre i forhold til valgkomiteens forslag. De som er tatt med videre i styret har vist evne til å bidra eller som er viktige for å gi oss en kanal til viktige brukergrupper.

Styremedlemmer skal delta på Chaptermøte i Berlin i dagene før årsmøte og vil komme direkte derfra. Det er viktig at erfaringer og kontakter som er knyttet internasjonalt blir ført videre i det neste styret da mangel på kunnskap om dette har vært en mangel ved dagens styre.

  • Nina Aldin Thune (leder) - Bakgrunn i kunsthistorie , sosiologi og kulturvern/kulturformidling
  • Trond Trosterud (nestleder) - Bakgrunn er dr.art, jobber med språkteknologi ved UiT
  • John Erling Blad (sekretær) - Bakgrunn er IT-faglig med media, jobber som konsulent
  • Phillip Gabrielsen (kasserer) - Bakgrunn er IT-faglig, jobber i RedPill LinPro
  • Frode Inge Helland (styremedlem) - Sivilarkitekt, lektor, vært styremedlem med oppsynsansvar for bygninger i Fortidsminneforeningen
  • Harald Groven (vara) - Bakgrunn er IT-faglig, jobber i Kunnskapsdepartementets Senter for IKT i utdanningen
  • Harald Haugland (vara) - Bakgrunn som lærer, involvert i lokalradio, er pressekontakt for wikipedia på bokmål

Varamedlemmer gis møterett i styret uansett om det er behov for dem for å sikre at de vet hva sakene gjelder.

Erfaring fra 3 styrer er at et styre ikke bør være for stort da det er vanskelig å samle så mange medlemmer at styret blir beslutningsdyktig. Derfor har vi valgt å ha 5 styremedlemmer. Dagens styre har 3 varamedlemmer ut fra vedtektene, og det er foreslått 2 nye. Årsmøtet bestemmer 3. varamedlem.