Hopp til innhold

Diskusjon:Årsmøte for Wikimedia Norge 2010/Alternativt styreforslag

Fra Wikimedia Norge

Vedrørende antall vara til styret

Vedtektenes paragraf 5 a sier følgende om antall varamedlemmer:

"Wikimedia Norges styre består av mellom fem – 5 – og ni – 9 – medlemmer etter årsmøtets beslutning. I tillegg velges inntil tre – 3 – varamedlemmer til styret, også etter årsmøtets beslutning."

Inntil tre kan vanskelig forståes som noe annet enn maksimalt tre, følgelig er hva John Erling Blad skriver om forslaget ikke korrekt. Ulflarsen 7. apr 2010 kl. 15:25 (CEST)

Ok det er jeg som har tolket dette slik beklager. --Nina Aldin Thune 7. apr 2010 kl. 15:56 (CEST)
Har prøvd å rydde opp i denne misforståelsen. Å samle store styrer er en tung jobb og det er veldig vanskelig å finne et tidspunkt som passer for alle. Styret trenger arbeidskraft, men hvordan dette skal organiseres er noe vi bør se på. Å ikke kunne vedta noe fordi for få styremedlemmer har anledning til å delta hverken personlig eller elektronisk på det angitte tidspunkt er ikke ønskelig. --Nina Aldin Thune 7. apr 2010 kl. 16:08 (CEST)

Vedrørende kandidater til styret

Vedtektenes paragraf 6 b sier at: "Kandidater bør være kjent to – 2 – uker før ordinært valg foretas". En av de fem kandidatene er satt opp uten å nevnes ved navn, det er lite heldig og det bør opplyses hvem det er som foreslås. Ulflarsen 7. apr 2010 kl. 21:56 (CEST)

Det står «Kandidater bør være kjent». Etter at kandidater endret sin oppfatning underveis må det finnes alternativer. Jeg finner det sterkt uheldig at kandidater endrer mening underveis, men må bare akseptere at komitéen mener det er akseptabelt. Jeg kan sette opp en notis om benkeforslag med en gang så blir det ikke glemt. Jeblad 7. apr 2010 kl. 22:58 (CEST)
At kandidaten endret mening underveis er jo din påstand. Muligens er det heller slik at kandidaten aldri ble spurt? Skal man foreslå noen inn i et verv så er jo vanlig fremgangsmåte å spørre de - og om en ikke gjør det så må man jo forvente at de trekker seg når de blir kjent med hva de er satt opp på, uten sin vitende og vilje. Ulflarsen 7. apr 2010 kl. 23:14 (CEST)
Kan vær vi misforstod de mailene som kom til oss, og det er beklagelig. Vi har nå rettet forespørsel til et par nye kandidater. Den ene kan stille, men vi avventer svar fra en annen. Navnet vil bli kunngjort så snart som dette er avklart. På grunn av denne misforståelsen så håper jeg på at reglene kan fravikes litt på dette punktet. Jeg kommer til å opplyse om det på årsmøte og la det ta stilling til dette spørsmålet.--Nina Aldin Thune 8. apr 2010 kl. 13:35 (CEST)

Valgkomiteen kommer ikke til å bestride dette forslaget. -- Atluxity 9. apr 2010 kl. 13:28 (CEST)