Artikkelkonkurranse «Estland 2009»

Fra Wikimedia Norge

Artikkelkonkurransen «Estland 2009» starter 4. april og går til 4. mai. I samme tidsrom går det en konkurranse på estiskspråklig Wikipedia for å skrive artikler om Norge. Konkurransen i Estland er et samarbeid mellom Wikipedia på estisk og den norske ambassaden i Tallinn. På norsk side er konkurransen et samarbeidsprosjekt mellom Wikipedia på nynorsk, bokmål/riksmål og den estiske ambassaden i Oslo.

Tanken om konkurranse startet som et samarbeid mellom estiskspråklig Wikipedia og den norske ambassaden i Tallinn. For ambassaden var det mulig å koble en slik konkurranse med norske dager som arrangeres i Tallinn i mai måned. Grunnet dette ble det relativt kort frist med tanke på konkurransestart. Når det så var avtalt en konkurranse i Estland så viste det seg at det var interesse for dette også blant norske bidragsytere til Wikipedia.

Det arrangeres derfor en konkurranse om å skrive artikler om Estland. Den beste artikkelen på bokmål/riksmål eller nynorsk, prosjektene konkurrerer i fellesskap, vil bli premiert med en langhelg for to i Tallinn, reise og hotell dekkes. Premien for de estiske deltagerne er tilsvarende en langhelg for to i Oslo.

Regler

 1. Bidrag til konkurransen må være artikler med fokus på Estland, enten nyskrevet eller oversatt fra en annen versjon av Wikipedia (estisk (klikk lenke for å se kategori), , finsk (klikk lenke for å se kategori), engelsk (klikk lenke for å se kategori), tysk (klikk lenke for å se kategori), dansk (klikk lenke for å se kategori) og svensk (klikk lenke for å se kategori)).
 2. En artikkel må ha minst 3 000 tegn, hvorav minst 2 000 anslag i brødteksten må være skrevet av deltageren.
 3. Deltakere må gjerne stille med flere bidrag i konkurransen.
 4. Konkurransen går fra 4. april klokken 00.00 og til 4. mai 2009 klokken 23.59. Det er mulig å delta når som helst i perioden.
 5. Alle registrerte brukere på Wikipedia kan delta. Er du ikke registrert bruker så kan du lage en ny konto.
 6. Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta, alle de som har levert artikler til den aktuelle kategorien (om Estland) er med.
 7. Arbeidet kan bestå i å nyskrive en artikkel, eller å oversette/forbedre en eksisterende artikkel.
 8. Den endelige juryeringen er opp til dommerne, de følger regler for konkurransen og ellers som gitt for Wikipedia på nynorsk og bokmål/riksmål.

Premier

Utdeling av premier foregår mellom 11. og 24. mai 2009. I Estland vil premieutdelingen bli gjort av den norske ambassaden. Piret Marvet er ambassadens representant i juryen, Ave Maria Mõistlik er estisk Wikipedias representant og Jaak Kangilaski er ekspert i norske forhold.

I Norge vil premieutdelingen bli gjort av den estiske ambassaden. Første ambassadesekretær Leena Prozes er ambassadens representant i juryen, Trond Trosterud representerer nynorskutgaven og Ulf Larsen representerer bokmål/riksmålsutgaven. Førstepremien går til det beste bidraget, de resterende premier fordeles av juryene.

hva er premiene?

Nybegynnerkurs/workshops

Ved behov vil det avholdes gratis nybegynnerkurs/workshops i Oslo og andre steder for de som vil delta i konkurransen. Kurs/workshop er orientert mot skriving av artikler på Wikipedia. Vi vil gjennomgå en artikkel, vise i praksis hvordan en redigerer og utvider en artikkel og hvilke skrevne og uskrevne regler som gjelder. Det er fint om de som vil delta kan:

Det er mulig å delta på kurs/workshop selv om en ikke skal delta i artikkelkonkurransen. Påmelding til workshop skjer ved epost til kurs@winning.com eller ved fremmøte direkte på kurs/workshop

Sted for kurs/workshop lørdag 4. april er Kristiania bar & café, det ligger sentralt i sentrum av Oslo, Sentralstasjonen, i gamle Østbanehallen. Vi starter kl. 11 og holder på etter behov, maksimalt frem til kl. 17. Det blir fri kaffe/te og lunsj for interesserte nye bidragsytere.

Konkurransemål

Det er tre målsetninger med konkurransen:

 • å øke mengden lett tilgjengelig informasjon om Estland,
 • å forbedre tilgjengeligheten av eksisterende materiale om Estland,
 • øke interessen for Wikipedia og motivere nye skribenter.

Lemmalister

Det er satt opp lemmalister for Estland på Lemmaliste for Estland bokmål og Lemmaliste for Estland nynorsk.

Språklege hjelpemiddel

For dei fleste kan det vere vanskeleg å bruke estiske kjelder. Det er likevel mogleg å slå opp einskildord (t.d. for å finne fram i kategoriane på estisk Wikipedia (og dermed få tilgang til fakta, biletmateriale, osb.). For å kunne gjere det er det eit par hendige hjelpemiddel her:

 • Estisk analyseprogram. Det er ikkje lett å slå opp i ordboka viss du ikkje har grunnforma til ordet. Lim inn ordet i teksten her, og dermed kjem du fram til grunnforma, slik at du kan slå opp ordet i ordboka.
 • Estisk-norsk-estisk ordbok online, ikkje den beste ordboka mellom norsk og estisk, men online og dermed lett tilgjengeleg
 • Google Translate kan oversette nettsider og tekst mellom estisk og norsk.

Eksterne lenker

Artikkellister

Bilder av wikipedianere og ambassadens representanter

Estiske wikipedianere med den norske ambassadøren i Tallinn Estiske wikipedianere med den norske ambassadøren i Tallinn