Hopp til innhold

Diskusjon:Artikkelkonkurranse «Estland 2009»

Fra Wikimedia Norge

Introduksjon: Beklageligvis er dette ikke offentlig ennå og derfor denne noe bortgjemte siden, men vi bør avvente å poste noe på Samfunnshuset og Tinget inntil den norske ambassaden i Tallinn går ut med en pressemelding, forhåpentligvis førstkommende mandag kl 1200. I mellomtiden er det fint om flere bidrar til å pusse på opplegget for hvordan konkurransen skal avholdes i Norge, dvs innen Wikipedia på nynorsk og bokmål/riksmål. mvh - Ulflarsen 28. mar 2009 kl. 16:35 (CET)

Oppdatert: Dette er nå semi-offisielt, da estiskspråklig Wikipedia begynte å kjøre banner, jeg fant derfor ut at det mest korrekte var å informere både nynorskwiki og bokmål/riksmål, det er jo opp til brukerne på de to språkversjonene om de synes det er verd å delta i en slik parallel konkurranse.

Denne siden/diskusjonssiden er om selve reglene for konkurransen, en eventuell diskusjon for/mot deltakelse skjer hhv på Samfunnshuset for wikipedia på nynorsk og på Tinget for Wikipedia på bokmål/riksmål. Ulflarsen 29. mar 2009 kl. 21:34 (CEST)

Omskriving med sikte på konkurranse i Norge

Teksten bør omskrives så den sikter mot konkurransen i Norge, det holder at den nevner den estiske konkurransen. Det bør spesielt nevnes at det ved behov avholdes Workshops i Oslo og/eller andre steder for nye bidragsytere som vil delta i konkurransen. Ulflarsen 28. mar 2009 kl. 16:29 (CET)

Jeg foreslår at reglene forenkles så mye vi kan, og at det kanskje klarere presiseres at juryen har anledning til å skjønnsmessig vurdere hva som er best. Jeg synes videre at det bør være et krav at man er registrert for å delta - men man kan selvfølgelig registrere seg under et alias. Ulflarsen 28. mar 2009 kl. 16:50 (CET)

Det bør være med at det er en konkurranse i Estland, ellers henger mye i tynn luft. Hvorfor er det en konkurranse. Hvorfor er Estland valgt. Osv. Jeblad 28. mar 2009 kl. 18:13 (CET)
Har lagt inn noe mer om bakgrunnen for konkurransen i intro til siden. Ulflarsen 28. mar 2009 kl. 18:23 (CET)

Om konkurransen

Har oppdatert noe, lagt inn navn jurymedlemmer og ryddet så mye jeg kunne i reglene. Jeg mener forslaget til Harald Haugland om en nedre grense på 3000 tegn og siktemål på en blanding av kvantitet og kvalitet er bra. Ulflarsen 30. mar 2009 kl. 13:37 (CEST)

Om workshop

En god bieffekt av dette kan være tilgang på nye bidragsytere. Tanken er at de ser banneret, at de kan vinne og blir med for å skrive. Noen av de vil kanskje også bli fristet av å få gratis kurs og det bør opprettes en passende e-post adresse for å melde seg på, jeg har lagt inn et forslag.

Hva er så forskjellen på workshop og kurs? Slik jeg ser det for meg så blir det en konkret gjennomgang på overhead av en artikkel, dvs at en f.eks foretar en oversettelse av en artikkel fra enwiki til nynorsk eller bokmål/riksmål om Estland. Før workshoppen kan en da f.eks ha grovoversettelsen klar som en tekstfil og da kopiere inn elementene etterhvert som en gjennomgår det på skjermen. Fordelen med dette er at det er vesentlig mindre forberedelse enn et kurs. Samtidig bør det kunne fungere fordi deltakerne sannsynligvis er over snittet motivert. Dersom de har med egne laptops eller vi har tilgang på elevmaskiner så kan det da i tillegg til gjennomgang være mulighet for å arbeide med eget stoff, med støtte fra erfarne Wikipediabidragsytere.

Ulflarsen 28. mar 2009 kl. 19:02 (CET)

Jeg er usikker på om vi skal ha med noe om workshop da det medfører at noen må følge opp. Av erfaring vet jeg i grove trekk hvem det vil bli, og det betyr at noen må gjøre dette for egen risiko og regning. Hvis vi ikke har et konkret opplegg så skal vi ikke si at vi har noen workshop. Det ble med fordi siden på estisk Wikipedia hadde en slik notis. Jeblad 28. mar 2009 kl. 19:22 (CET)
Jeg tror dette kan være en gylden sjanse til å få flere bidragsytere og om vi får de med på workshop så er det lettere å få de raskt inn i hvordan Wikipedia fungerer. Jeg gjør det om nødvendig for egen risiko og regning (dvs at jeg tar meg fri fra jobb eller flyr over fra Estland for å lede workshop om ingen andre kan + betaler for lokaler for workshop). Problemet til nå er at vi ikke har hatt noen som har vært interessert i kurs/workshop. Jeg har tatt en rekke initiativ men interessen har vært laber, for å si det mildt. Så igjen - jeg tror dette er en bra mulighet og jeg er villig til å prioritere det høyt. Samtidig tror jeg det er mulig å få med andre på det. Kostnadene kan f.eks reduseres dersom en har mulighet for å låne kurslokaler sentralt i Oslo - blant våre mange bidragsytere så kan det være de som har tilgang på slikt osv. Ulflarsen 28. mar 2009 kl. 19:40 (CET)

Når det gjelder mulighet for å få nye bidragsytere her så mener jeg vi må kunne tilby en enkel form for kurs for de som bor i/ved Oslo og da er workshop relativt enkelt å få til. Dersom penger til lokale er et problem så kan jeg eventuelt betale det. Om ingen andre kan avholde kurs/workshop så kan jeg, men om noen andre ønsker å holde det så kan jeg eventuelt bare betale for nødvendige kurslokaler.

Jeg mener følgelig fortsatt at vi bør tilby kurs/workshop, det må være gratis og vi må ha en e-post adresse hvor de kan melde seg på. Dette er en god anledning til å få nye bidragsytere og da bør vi gjøre maksimalt ut av det, et kurs/workshop kan gi de en rask innføring i sentrale deler av hvordan en bidrar på Wikipedia. Ulflarsen 29. mar 2009 kl. 13:41 (CEST)

Om eventuell workshop: Harald Haugland er med som hjelpelærer, om flere har anledning er det veldig bra om de stiller. Hvorvidt det blir behov for noe slikt vet vi ennå ikke, men det er jo fint om vi både kan få mange fine artikler om Estland og nye bidragsytere. Det har ellers kommet forslag om enten å lage en påmeldingsadresse på Google eller en påmeldingsside som en underside - det siste er kanskje like greit? Det som taler for en påmeldingsside er at det er litt mer forpliktende, synd om vi leier lokaler og stiller, og så er det ingen som kommer. Har man sendt en e-post fra egen adresse er det kanskje litt mer sannsynlig at man følger opp det. Ulflarsen 30. mar 2009 kl. 14:50 (CEST)

Sponsorvirksomhet?

Et lite innspill fra siden. Dere bør tenke nøye over om

  1. dere skal la bedrifter/land/ambassader kjøpe seg plass på Wikipedia
  2. dersom ja på 1 så bør det koste mer enn en tur for to til Tallin --88.91.254.63 28. mar 2009 kl. 20:46 (CET)
Jeg flyttet dette innlegget ned fra introduksjonen og vil forsøke å gi en kommentar her. Slik jeg ser denne konkurransen så er det ikke slik at den norske ambassaden kjøper seg plass på Wikipedia. Artiklene som forhåpentligvis blir skrevet kunne blitt skrevet neste år, hva konkurransen gjør er å forskyve de frivillige bidragsyternes prioritet noe. Til gjengjeld for det får bidragsyterne mulighet til å vinne premier, men mye viktigere enn det er etter min mening den anerkjennelsens stempel et slikt samarbeide gir.
Jeg er enig med den anonyme bidragsyteren og mer enn den - bedrifter/land/ambassader skal ikke kunne kjøpe seg plass på wikipedia, men det bør ikke utelukke et samarbeid som kan være bra for begge parter. Det er og verdt å merke seg at den enkelte bidragsyter selvfølgelig står fritt til å bli med i konkurransen, om hun/han heller vil skrive om golf eller spansk litteratur så er det ingen som hindrer vedkommende eller ser skjevt på han/hun for det.
Jeg tror også det er to viktige grenser her, en er bidragsyternes uavhengighet mht hva som skrives og den andre er reklame på Wikipedia. Dersom f.eks konkurransen på estiskspråklig Wikipedia la føringer på bidragsyterne hva de skulle skrive om norske emner så ville det vært uakseptabelt, samme om det på Wikipedia var regelrett reklame for Norge. Slik det er nå så blir det da kjørt et banner, som den enkelte kan velge å fjerne, dette banneret peker da igjen til en underliggende nettside med informasjon om konkurransen (igjen uten reklame for Norge). Så lenge vi har disse to sentrale sakene bevart; uavhengighet og reklamefrihet så mener jeg vi kan inngå samarbeid med andre organisasjoner.
Sist men ikke minst, dette er en konkurranse som har blitt dratt igang på estiskspråklig Wikipedia. Inntil det blir offentliggjort så mener jeg det ikke er avgjort om Wikipeidia på nynorsk og bokmål/riksmål deltar, det kan være at det er motstand blant bidragsyterne, selv om det så langt virker som man ser dette som et bra og interessant tiltak. Ulflarsen 29. mar 2009 kl. 09:26 (CEST)
Eg trur dette er ein fin ting, berre så det er sagt. Men når det er sagt så trur eg òg at dette understrekar at sjølv om me har eit eigartilhøve til Wikipedia, det er viktig for oss, så er det på veg til å verte ein sjølvsagt del av den offentleg tilgjengeleg infrastrukturen som alle meiner dei kan bruka. Og det er vel nettopp ein del av det me vil oppnå? Så eg seier at for meg er dette bra. Sjølv om heller enn ein individuell konkurranse skulle eg gjerne sett noko meire kollektivt. --88.91.92.233 29. mar 2009 kl. 21:32 (CEST)
Gode artiklar om Estland treng me fleire av, men det kan vere interessant å sjå for seg ein tilsvarande artikkeltevling i samarbeid med ei bedrift. Me treng fleire artiklar om StatoilHydro; dei har òg godt med midlar og kan sikkert stø opp med pengar til kursing etc. Dei får til gjengjeld breid omtale på Wikipedia raskt. Ja, eg kan velje å ikkje delta i tevlinga, men premiar etc. legg visse føringar som mange brukarar let seg freiste av. --Bep 29. mar 2009 kl. 23:26 (CEST)
Til Bep: Det er klart at vi bør være kritisk til hvilke samarbeid vi går inn i, men jeg synes det er en forskjell på et firma og et land. En tilsvarende konkurranse med StatoilHydro ville jeg vært skeptisk til fordi området ble for snevert. Slik jeg ser det så er premiene en mindre del av dette, viktigere for oss er den anerkjennelsen det gir at et lands ambassade velger å samarbeide med oss. Såvidt jeg vet er dette første gang (ambassade samarbeider med en språkversjon av Wikipedia) og det er vel og første gang "det offisielle Norge" velger å samarbeide med Wikipedia, PR verdien av det tror jeg kan bli bra for oss.
Om bidragsytere mener vi ikke bør inngå i et slikt samarbeid så bør det reises på det enkelte prosjekt (Wikipedia på nynorsk eller bokmål/riksmål) da Wikimedia Norge jo kun er en organisasjon hvor vi forsøker å gjøre det som er av felles interesse for bidragsytere og brukere av Wikipedia og Wikimedias nettsteder i Norge. Den enkelte språkversjonen av Wikipedia (nynorsk og bokmål/riksml) avgjør selvfølgelig om man skal delta i denne konkurransen Ulflarsen 30. mar 2009 kl. 06:18 (CEST)

Eg er samd med Ulf her: Den norske ambassaden har som del av sin jobb å spre kunnskap om Noreg i Estland, så dei har eigeninteressar. Men dei interessane er 100% samanfallande med wp sine: Vi vil også ha fleire artiklar og meir kunnskap om Noreg i estisk wp (og omvendt). For HydroStatoil er det noko heilt anna: Dei er eit firma som har noko å selje. Det er ein målsetnad vi ikkje deler. Dermed vil ikkje vi på wp vere interessert i å lage ein StatoilHydro-konkurranse. Og til det med om WP er "kjøpt": Det er ikkje pengane (fly+helg) som er interessant for WP, WP er ikkje "kjøpt" på nokon måte, pengane går ikkje til WP, men til ein tilfeldig vinnar, og er berre ein del for å få dette kjent. Dei fleste deltakarane vil ssv også delta for å delta, og ikkje for seriøst å prøve å vinne (slik tenkjer i alle fall eg, og slik tenkte nok mange på 200000-konkurransen i haust også). Trondtr 30. mar 2009 kl. 12:04 (CEST).

Eg er, etter å ha tenkt meg om, samd i at ein er på den rette sida av streken i dette tilfellet. Det er ei god sak. Men det er viktig å vere litt kritisk til kva samarbeid ein går inn i. --Bep 30. mar 2009 kl. 22:31 (CEST)
Estland har egeninterreser -- de tjener penger i form av turisme. All PR er god PR, og gode artikler og et banner vil spille en rolle (om enn liten). Jeg er svært skeptisk til denne praksisen! Jeg tror også at det kan forringe kvaliteten på artiklene om bidragsytere er motivert av en gratistur i stedet for genuin interrese. -- Johannes (ingen konto på norsk wikipedia...) 80.203.35.179 17. apr 2009 kl. 21:51 (CEST)

Hvis et prosjekt velger å definere slike konkurranser som uaktuelle så er det noe som må skje internt på prosjektene. WMNO kan ikke diktere prosjektene, og kan heller ikke la seg diktere av prosjektene. I dette tilfellet er det avgjort at estisk Wikipedia skal kjøre et prosjekt, og gjennom innsatsen til Ulf og andre har det blitt mulig å få til en løsning slik at også bokmål og nynorsk kan bli med. Bokmål har tidligere erfaring med slike konkurranser og jeg regner med at nettsamfunnet der er med denne gangen også. For nynorsk sitt vedkommende så er det ikke så lett å påvise hva som er nettsamfunnets mening uten å gå ut på Samfunnshuset, det mangler en felles epostliste tilsvarende den på bokmål. Det ble relativt tidlig påpekt at det var en usikkerhet i hva nettsamfunnet på nynorsk Wikipedia mente om en slik konkurranse. I slike tilfeller må en spørre noen brukere og slik få et visst begrep om hvor landet ligger, og så se om konkurransen lar seg gjennomføre når nettsamfunnet blir orientert. Jeblad 31. mar 2009 kl. 02:07 (CEST)

Til Johannes: Som Jeblad skriver over så er deltakelse i slike prosjekter noe de enkelte prosjektene bestemmer og her er det tre som samarbeider; Wikipedia på estisk, nynorsk og bokmål/riksmål. Om du er svært skeptisk til dette så må du altså ta det opp på en eller flere av disse språkversjonene av Wikipedia.
Det er klart at utenrikstjenestene i Estland og Norge har en egeninteresse i å samarbeide her, som du helt korrekt påpeker så kan de blant annet vinne på å få flere turister, men også andre kommersielle effekter er mulig. Tilsvarende kan Wikipedia/Wikimedia ha interesse av samarbeide med ulike aktører for å best mulig få ut sitt innhold.
Det er derimot ingen logisk sammenheng mellom dette og kvaliteten på artiklene og de to lands ambassader har heller ikke lagt noen føring på artiklenes innhold og bidrag vil bli vurdert som ellers på Wikipedia. Det er heller ikke slik at Wikipedia eller Wikimedia Foundation har noe prinsipiell linje mot å samarbeide med aktører som kan ha interesse av det, derimot har vi en klar grense mot reklame, noe jeg forøvrig støtter. mvh - Ulflarsen 29. apr 2009 kl. 18:05 (CEST)

Utkast pressemelding om konkurransen

Fra 4. april til 4. mai avholder Wikipedia på estisk, nynorsk og bokmål/riksmål to parallelle artikkelkonkurranser, støttet av de to lands ambassader. Dette er første gang to lands utenriksstasjoner samarbeider med lokale språkversjoner av Wikipedia for å fremme kunnskap om sine respektive land; Estlands ambassade i Oslo om Estland og Norges ambassade i Tallinn om Norge.

Estiskspråklig Wikipedia, i samarbeid med den norske ambassaden i Tallinn, avholder konkurranse i å skrive artikler på estisk om Norge. Parallelt med dette avholder Wikpedia på nynorsk og bokmål/riksmål, i samarbeid med den estiske ambassaden i Oslo, konkurranse i å skrive artikler om Estland.

Konkurransen er åpen for både gamle og nye bidragsytere til Wikipedia og hovedpremien blir en langhelg, reise og hotell dekket, i hovedstaden i landet man skriver om. For å sikre at også nye bidragsytere kan delta og ha mulighet for å vinne reise så vil det i begge land avholdes gratis begynnerkurs/workshop i hvordan man skriver for Wikipedia.

Vi håper at denne felles konkurransen vil bidra til å gi mer fri informasjon for innbyggerne i begge land. Felles for de to landene er at de er små språksamfunn, i en globalisert verden er det derfor viktig å bidra til å bygge ut og vedlikeholde oppdaterte kunnskapsbaser på de nasjonale språk.

Regler

  • Artikler skal være artikler med fokus på Estland, enten nyskrevet eller oversatt fra en annen versjon av Wikipedia (svensk, dansk, finsk, tysk, fransk, engelsk osv).
  • Arbeidet kan bestå i å nyskrive en artikkel, eller å oversette/forbedre en eksisterende artikkel.

Dette virker uklart. Kan man arbeide med å forbedre en eksisterende artikkel eller ikke? Yonaka 1. apr 2009 kl. 19:04 (CEST)

Til Yonaka: I regelverket for konkurransen står følgende: «Arbeidet kan bestå i å nyskrive en artikkel, eller å oversette/forbedre en eksisterende artikkel.» Du kan altså absolutt bidra med å forbedre en eksisterende artikkel, mange av artiklene om Estland er ganske korte og har stort forbedringspotensiale. mvh - Ulflarsen 2. apr 2009 kl. 11:04 (CEST)
Skjønner Yonaka 2. apr 2009 kl. 15:59 (CEST)