Diskusjon:Årsmøte 2011

Fra Wikimedia Norge

På denne siden kan du stille spørsmål, reise forslag eller rette ulike henvendelser til diskusjon om Wikimedia Norges årsmøte 2011.

Røysterett

Eg vart medlem første gong på tiårsmarkeringa den 15. januar i år og har dermed ikkje røysterett på årsmøtet 2011. Dette vart eg fyrst klar over då årsmøtedatoen vart annonsert. For dersom årsmøtet hadde funne stad på datoen som vart nytta i 2009 (15. april) eller 2010 (19. april) så hadde eg likevel hatt røysterett.

Eg meiner det er meir realt å innføre ein fast dato for medlemskap i forhold til røysteretten, eventuelt berre ha krav til betalt kontingent

1: § 4 e) Alle som har betalt kontingent har stemmerett. eller 2: § 4 e) Alle som har betalt kontingent innan 31. januar har stemmerett.

Eg skriv det her så kanskje eg kjem på å foreslå det i 2012 når eg har stemmerett. Godt møte! Hogne 15. feb 2011 kl. 22:11 (CET)