Hopp til innhold

Diskusjon:Komitemøte 2016-09-15

Fra Wikimedia Norge
Siste kommentar: for 7 år siden av Hogne i emnet Svar fra styret

Svar fra styret

Styret takker kontrollkomiteen for kommentarer.

Ny leder

Styret ønsker Trygve velkommen som nyvalgt leder.

Tilstrekkelig overskudd

Komiteen stiller spørsmål ved om det er lagt opp til et tilstrekkelig overskudd for kommende budsjettperiode. Styret mener at dette er ivaretatt. I forrige regnskapsperiode (2015-2016) la WMNO opp overskudd på en separat konto til å dekke organisasjonens utgifter i 3 måneder som styret mener er tilstrekkelig reservekapital for en frivillig organisasjon. Styret mener at WMNO ikke skal samle opp en økende balanse utover identifiserte behov.

Ansettelser

Den utlyste stillingen er et engasjement på 40 % for litt under 1 år. Styret og daglig leder vurderte utlysningstiden som lang nok. Med 36 søkere, hvor mange er godt kvalifiserte, er vi også fornøyd med responsen. Styret er veldig godt fornøyd med at Jon Harald aksepterte stillingen.

Budsjettavvik

Merknaden tas til etterretning og heretter vil regnskap leveres med merknader der signifikante avvik oppstår. Kvartalsrapportene er alltid merket med den siste måneden for kvartalet rapporten gjelder.


Mvh Hogne (diskusjon) 23. sep. 2016 kl. 11:07 (CEST), Styreleder Wikimedia NorgeSvar