Hopp til innhold

Komitemøte 2016-09-15

Fra Wikimedia Norge

Møte i kontrollkomiteen i WMNO torsdag 15. september 2016

Dagsorden

 1. Valg av leder
 2. Regnskap for bevilgningsperioden 1.juli 2015-30. juni 2016
 3. Budsjett Budsjett 2016-2017
 4. Ansettelsesrutiner
 5. Eventuelt

Referat

Tilstede: Espen, Trygve. Erlend var fraværende pga tjenestereise.

 1. Trygve valgt som leder.
 2. Komiteen hadde ingen bemerkninger til regnskapet.
 3. Komiteen stiller spørsmål ved om det er lagt opp til et tilstrekkelig overskudd for kommende budsjettperiode.
 4. Ved tilsettelse i stillinger der en offentlig utlysing er hensiktsmessig, bør utlysningfristen være av en slik lengde at det er en reell mulighet for få relevante søkere. Dersom styret ønsker å ansette en bestemt person med spesialkompetanse, kan styret gjøre det, uten utlysing, da ikke er bundet til for eksempel Staten regler. Komiteen finner det imidlertid problematisk å utlyse en stilling med en svært kort frist, slik som i sommer. Komiteen vil samtidig understreke at den ikke har noen kommentarer til realiteten i den ansettelse som nylig er gjennomført.
 5. Eventuelt:
  1. Ved store budsjettavvik som for eksempel for 4. kvartal (regnskapsår), som forøvrig er merket med juni, er det kontrollkomiteens ønske at disse følges opp med en kort anmerkning om årsaksforholdet.

Mer forelå ikke til behandling.