Hopp til innhold

Diskusjon:Strategi 2016–2020

Fra Wikimedia Norge

Dette er endringene som er foreslått av styret våren 2018

Visjon

Wikimedia Norge skal være en synlig forkjemper for kunnskapsdeling og åpen tilgang til informasjon. Wikimedia Norge skal være den ledende norske organisasjonen for mennesker som støtter Wikipedia og de andre prosjektene til Wikimedia.

Mål

Wikimedia Norge vil:

 • støtte opp om og styrke det store og entusiastiske samfunnet av frivillige, lesere og bidragsytere som Wikimedia-prosjektene har
 • øke kvaliteten på innholdet i Wikimedia-prosjektene, med særlig vekt på prosjektene på bokmål, nynorsk og nordsamisk
 • øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikimedia-prosjektene
 • øke bidraget til fri informasjon fra myndigheter og sivilsamfunnet


Strategi

Støtte opp om og styrke det store og entusiastiske samfunnet av frivillige, lesere og bidragsytere som Wikimedia-prosjektene har
Gjennom å:

 • engasjere, inspirere og hjelpe lesere og bidragsytere
 • gi praktisk og økonomisk støtte og være en ressurs for frivillige bidragsytere og samarbeidspartnere
 • være en tydelig stemme i offentlige debatter om kunnskapsdeling
 • samarbeide med Wikimedia-miljøer og interessegrupper i andre land
 • verve flere medlemmer for å bli en organisasjon som gjenspeiler hele Wikimedia-samfunnet
 • være en godt drevet, transparent organisasjon med bra arbeidsmiljø, relevant kompetanse, og jevn kjønnsfordeling blant de ansatte og i styret og finansiert med flere kilder

Øke kvaliteten på innholdet i Wikimedia-prosjektene, med særlig vekt på versjonene på bokmål, nynorsk og nordsamisk
gjennom å:

 • samarbeide med ulike institusjoner og organisasjoner som kan bidra til bedre kvalitet
 • lage møteplasser mellom samarbeidspartnere og det frivillige miljøet slik at det frivillige miljøet får tilgang til gode ressurser
 • gi praktisk og økonomisk støtte til initiativ for kvalitetsforbedring fra medlemmer og andre bidragsytere
 • samarbeide med Wikimedia-miljøer i andre land
 • utnytte og videreutvikle relevante teknologiske nyvinninger

Øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikimedia-prosjektene
gjennom å:

 • tilby kurs og lage møteplasser for å få flere bidragsytere fra grupper med lav representasjon
 • samarbeide med institusjoner og organisasjoner som kan bidra fra områder med lav representasjon
 • søke etter og støtte underrepresenterte bidragsytere, bidra til større mangfold i innholdet og sørge for at fri kunnskap når flere

Øke bidraget til fri informasjon fra myndigheter og sivilsamfunnet
gjennom å:

 • oppfordre myndigheter, institusjoner og miljø til deling av informasjon og arkivmateriale under en fri lisens
 • være en støtte til myndigheter, institusjoner og miljø som vil dele kunnskap og arkivmateriale
 • drive informasjonsarbeid om de ulike Wikimedia-prosjektene
 • gå målretta etter produktive bidragsytere