Strategi 2016–2020

  Fra Wikimedia Norge
  Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.
  På andre språk:

  Strategi 2016–2020

  Dette er strategien som ble vedtatt av styret i Wikimedia Norge 27. januar 2016. Den ble 3. september 2018 erstattet av ny strategi for 2018–2022 av styret i Wikimedia Norge.

  Visjon

  Wikimedia Norge skal være en synlig forkjemper for kunnskapsdeling og åpen tilgang til informasjon. Wikimedia Norge skal være den ledende norske organisasjonen for mennesker som støtter Wikipedia og de andre prosjektene til Wikimedia.

  Mål

  Wikimedia Norge vil:

  • Øke kvaliteten på innholdet i Wikipedia-versjonene, med særlig vekt på versjonene på bokmål, nynorsk og nordsamisk
  • Øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikipedia
  • Øke bidraget til fri informasjon fra myndigheter og sivilsamfunnet
  • Støtte opp om aktiviteten til det frivillige miljøet som arbeider for fri informasjon og kunnskapsdeling

  Strategi

  Øke kvaliteten på innholdet i Wikipedia-versjonene, med særlig vekt på versjonene på bokmål, nynorsk og nordsamisk

  Gjennom å:
  • Samarbeide med ulike institusjoner og organisasjoner som kan bidra til bedre kvalitet
  • Lage møteplasser mellom samarbeidspartnere og det frivillige miljøet slik at det frivillige miljøet får tilgang til gode ressurser
  • Gi praktisk og økonomisk støtte til initiativ for kvalitetsforbedring fra medlemmer og andre bidragsytere
  • Samarbeide med Wikimedia i andre land

  Øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikipedia

  Gjennom å:
  • Tilby kurs og lage møteplasser for å få flere bidragsytere fra grupper med lav representasjon
  • Samarbeide med institusjoner og organisasjoner som kan bidra fra områder med lav representasjon
  • Søke etter nye og støtte kvinnelige bidragsytere

  Øke bidraget til fri informasjon fra myndigheter og sivilsamfunnet

  Gjennom å:
  • Oppfordre myndigheter, institusjoner og miljø til deling av informasjon og arkivmateriale under en fri lisens
  • Være en støtte til myndigheter, institusjoner og miljø som vil dele kunnskap og arkivmateriale
  • Være en tydelig stemme i offentlige debatter om kunnskapsdeling
  • Informere om de ulike Wikimedia-prosjektene

  Støtte opp om aktiviteten til det frivillige miljøet som arbeider for fri informasjon og kunnskapsdeling

  Gjennom å:
  • Være tilrettelegger og igangsetter for samarbeid i det frivillige miljøet og mellom det frivillige miljøet og ulike fagmiljøer
  • Gi praktisk og økonomisk støtte til initiativ fra medlemmer og andre bidragsytere
  • Samarbeide med råd, utvalg og private aktører for å nå nye bidragsytere
  • Verve flere medlemmer for å få en tyngre vekt inn mot myndigheter, fagmiljø og presse
  • Arrangere temavise konkurranser