Diskusjon:Styremøte 2015 - 8. januar

Fra Wikimedia Norge

Punkt 6. Skattefradrag for bidrag til WMNO

Under punkt 6. Skattefradrag for bidrag til WMNO er det en feilslutning. Det vises til «Dokumentasjon på at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven er mottatt» som så brukes som argument for at WMNO ikke kan få skattefradrag. Dette punktet kommer fra Skatteloven §6-50 [1], men den fulle teksten i (2) er «Selskapet eller sammenslutningen må ha nasjonalt omfang 1. januar i det år gaven gis. Stiftelser må i det år gaven gis motta offentlig støtte.» Ses teksten i sammenheng er det dermed stiftelser som må motta offentlig støtte. WMNO er ikke en stiftelse, men en forening. [2] Det er dermed ikke noe krav om at WMNO må motta offentlig støtte i året hvor det gis skattefradrag. Jeblad (diskusjon) 10. jan. 2015 kl. 14:15 (CET)[svar]

Punkt 8. nettadressen wikipedia.no

Følgende vedtak er gjort:

"Den hvite boksen øverst fjernes nå. Nettbutikken kan plasseres i den gule rammen. Videre arbeid med siden er avhengeg av en teknisk ressurs."

Hva betyr det? Jeg har fremmet et forslag om å bruke denne ressursen for å forsøke å få inn midler fra store bidragsytere til WMNO og det er utarbeidet et helt konkret forslag. Betyr dette at det hele legges på is, eller skal det nå etter mye om og men forsøkes?

Hvis det skrinlegges, hva er da forklaringen på at WMNO ikke åpner for å prøve en slik enkel og gratis fremgangsmåte for å få inn ekstra midler? Jeg håper at styret ved leder eller nestleder kan komme med en utfyllende orientering om hva som egentlig er bestemt her, jeg vil tro at andre bidragsytere til Wikipedia også har interesse av dette, se også tråd om samme på Torget, hos Wikipedia på bokmål og riksmål. Ulflarsen (diskusjon) 12. jan. 2015 kl. 15:32 (CET)[svar]