Hopp til innhold

Diskusjon:Wikipedia Academy 2012/prosjektside

Fra Wikimedia Norge

Alternativ vinkling av Wikipedia Academy

Nå er det meget mulig at det er noe jeg ikke vet eller har forstått, men Wikipedia Academy er hovedsakelig rettet mot akademikere og deres forståelse av og interaksjon med Wikipedia. Det jeg derfor savner er noen tyngre foredrag av interesse for denne målgruppen. Spesielt innenfor rammen av GoOpen som tiltrekker seg en spesifikk gruppe tekniske akademikere. Det virker for meg som om målfokus er på en gruppe deltagere som ikke finnes i den aktuelle deltagergruppen.

Som sidespor til GoOpen (på grunn av deltagermassen) så hadde jeg kanskje trodd at slikt som metoder for kunnskapsadministrasjon i bedrifter, integrasjon av Mediawiki mot bedriftsinterne datasystemer, internasjonalisering/likalisering i Mediawiki, crowdsourcing av programvareutvikling og versjonskontroll i Wikimedia Foundation, Wikidata og semantisk light-løsninger var mer aktuelle. Det er også interessant å se på når og hvordan crowdsourcing fungerer i bedrifter, ikke minst hvorfor dette er vanskelig i bedrifter. Dette er kunnskap om tekniske løsninger og metoder som er aktuelle for et teknisk publikum.

Av spesiell interesse for akademikere har en slikt som editor retention og demografis skjevfordeling på prosjektene, dette er veldig hot for øyeblikket. Andre ting som er særdeles hot er løsninger for å analysere, understøtte og utvide (augment) andre innholdstjenester. Dette er forskningsfelt av interesse for akademikere, men om disse nås på GoOpen er jeg tvilende til.

Jeg sier ikke at Wikipedia Academy ikke kan settes opp slik det er foreslått, jeg sier at det kanskje hadde egnet seg bedre som et sidespor til Norsk Kulturråds årssamling på Maihaugen og enn på GoOpen. Jeblad (diskusjon) 28. feb 2012 kl. 13:39 (CET)

Det er selvfølgelig fullt mulig å arrangere et Wikipedia Academy etter Jeblads forslag, men det er såvidt jeg ser av styrets plan ikke hva som er foreslått. Forøvrig synes jeg årets opplegg for Wikipedia Academy virker svært interessant og tror det kan bety en god del for oss i vår kunnskapsdugnad. Ulflarsen (diskusjon) 9. mar 2012 kl. 19:51 (CET)

Stand for informasjon om Wikipedia

Vi bør forsøke å ha en stand i år, hvor vi informerer om Wikipedia. Den bør være sentralt i resepsjonsområdet, hvor både deltakere til Wikipedia Academy og GoOpen sirkulerer og i tillegg til en roll-up som informerer om Wikipedia så bør det være en Wiki-avis tilgjengelig. For å kunne betjene standen bør vi ha to-tre personer, varierende med behov - to av de tre kan f.eks gå på foredrag og stille på standen når de er over. Dersom det er enighet om stand så kan jeg høre med Finn Bjørklid om produksjon av en Wiki-avis, mulig han også kan produsere et utkast til en Wikipedia roll-up. Ulflarsen (diskusjon) 9. mar 2012 kl. 19:47 (CET)

Vi har noe diverse utstyr og materiell, som Wikimedia Norge-roll-ups, vinylplakt med logoer og ulike trykksaker fra tidligere aktivitet, om noe av dette kan brukes her. Ole (diskusjon) 12. apr 2012 kl. 13:47 (CEST)