Wikipedia Academy 2012/prosjektside

Fra Wikimedia Norge

Prosjektkomiteen for Wikipedia Academy 2012 består foreløpig av:

 • ASO: Anne-Sophie Ofrim
 • EBJ: Erlend Bjørtvedt (hovedansvarlig i styret)
 • FNB: Finn Bjørklid
 • HPF: Hans-Petter Fjeld
 • JRV: Jarle Vines
 • KJR: Kjetil Ree
 • KVA: Kristian Vangen
 • LAR: Lars Roede
 • SOA: Svein O Askheim
 • ULA: Ulf Larsen
 • OAF: Ole Anders Flatmo

Flere medlemmer er velkomne!

Spesiell huskeliste

 • Invitere WLM-vinner/e og informere gullvinneren om at vi dekker reisen
 • Sende ut en siste runde med invitasjoner til brede eksterne grupper
 • Legge melding på Torget, Tinget og Samfunnshuset om at også garvede wikipedianere må melde seg på


Dette trenger vi!

 • Kursholdere om bildeopplasting, Commonist, lisensiering, osv
 • Frivillige til å bemanne Wikimedia-stand
 • Frivillige til å følge innledere til flytog og/eller flyplass


Påmelding

 • Wikimedia-stand + hjelpe til på redigeringskurs - Anne-Sophie
 • Wikimedia-stand + hjelpe til på redigeringskurs - SOA


Grovskisse

SØNDAG 22. APRIL

 • 1800 Rigging på hotellet
 • 1900 Frivillig til wikitreff på Lorry

MANDAG 23. APRIL

 • 0900-1700 Wikipedia workshop (kurs i redigering)
 • 0800 Oppmøte for frivillige, gjøre klar lokaler og fotoutstilling
 • 0830-0900 Registrering av deltakere
 • 0830-1000 Utdeling Wiki-avis til samtlige deltakere, både Wikipedia Academy og GoOpen
 • 0900-1700 Akademi, se program her
 • 1730 Middag (Aleksandros)
 • 1900 Wikitreff (Lorry)

Kurs/Workshops

Workshops (lenke, veiledning for de som støtter under workshop) går parallelt med de ulike foredragene. Kursforedraget vil vise grunnleggende redigering og samspillet med Wiki-samfunnet. Drømtorp VGS er engasjert til å holde workshop, ta foto/video og intervjuer. Det trengs flere kursholdere. Workshops vil konsentrere seg om deltakernes interesser. Registrer deg, finn en artikkel om noe som interesserer deg og bidra til å forbedre den, enten ved korrektur, oversettelse, legge til bilde, koordinater, eksterne lenker eller noe annet.

Invitere

Folkemuseet, Ida Jackson, Jørn Holme, Kulturrådet, Morten Haugen, Kulturdepartementet, Kjersti Lie, NAP, Nasjonalgalleriet, NFF, Nordiska Museet, Oslo bymuseum, Oslo byarkiv, Riksantikvaen, SNL, Teknisk Museum, Gunnar Urtegaard, Vampus, Wolfman, Jon Birger Østby. Flere...

Gjøremål og status

 • Academy-ansvarlig i styret: EBJ
 • Academy-banner 2x: EBJ (gjort)
 • Academy-logo:
 • Academy-hvileslide:
 • Markedsføring: EBJ
 • Sitenotice Tinget 1: EBJ (gjort)
 • Banner Wikipedia 1 før påske: EBJ (gjort)
 • Banner Wikipedia 2 uka før: EBJ (gjort)
 • Deltakerinvitasjoner: EBJ (gjort)
 • Invitasjoner via Movation: EBJ (gjort)
 • Invitasjoner ABM: EBJ (sendt Kulturrådet)
 • Invitere chaptere: EBJ (gjort)
 • Annonsere til chapters: EBJ (gjort)
 • Kontakt Go Open: EBJ, ULA
 • Kontakt WMF: EBJ
 • Kursansvar:
 • Sikre PC'er: ULA (gjort)
 • Befare lokaler: ULA (gjort)
 • Rekruttere kursholdere: ULA (gjort)
 • Materiellansvar:
 • Akademiavis: FNB (gjort)
 • Effekter:
 • Gaver innledere:
 • Kalendere innledere: EBJ (gjort)
 • Blomster fellesseremoni: Go Open
 • Dekorere rommet:
 • Bildeutstilling WLM: ASO (bilder hentet)
 • PC med hvileslide:
 • Mediaansvar: EBJ
 • Kontakt media: EBJ og Go Open
 • Avtaler og praktisk Jimmy Wales: EBJ
 • Programansvar: EBJ / JRV / LAR
 • Konferansier: JRV
 • Kontakt WMF: EBJ
 • Kontakt Telenor: EBJ (gjort)
 • Kontakt Utenriksdept: EBJ (gjort)
 • Kontakt Kronprinsparet: EBJ (gjort)
 • Kontakt Kulturdept: EBJ (gjort)
 • Kontakt NUUG: EBJ
 • Kontakt J B Østby: EBJ (invitert)
 • Kontakt K Hartig: EBJ (invitert)
 • Kontakt Lennart Gulbrandson: EBJ (invitert)
 • Kontakt Reidar Gjersvik: EBJ (invitert)
 • Kontakt Tove Wefald Pedersen: EBJ (invitert)
 • Kontakt Hans Rossbach: EBJ (invitert)
 • Kontakt Oslo Museum: EBJ, LAR (invitert)
 • Kontakt Wikimedia Sverige: EBJ (invitert)
 • Påmeldingsansvar: KJR
 • Ta med påmeldingsliste: KJR
 • Påmeldingsløsning: KJR (gjort)
 • Påmeldingsmailkonto: KJR (gjort)
 • Klistre-adgangstegn: EBJ (gjort)
 • Teknisk ansvar: ULA
 • Filming: ULA / skole
 • Foto: ULA / skole
 • Kontantkasse: KJR
 • Middag kl fem: ASO (reservert)
 • Rollup: KJR
 • T-skjorte-salg: KJR / ASO
 • Weboverføring: ULA / skole
 • WLM-ansvar: ASO
 • Fotoutstilling 10 foto: ASO
 • Premier 2011-vinnere: JRV / Canon (avtalt)
 • Øvrig ansvar:
 • Vert gjester: JRV
 • Vert J Wales: EBJ
 • Budsjett: EBJ
 • Søknader: EBJ
 • Søknad WMF: EBJ (gjort)
 • Søknad NUUG: EBJ

Budsjett

Inntekter 110.000
 • Delt.avgifter 10.000
 • WMF støtte 75.000
 • Øvrig støtte 25.000
Utgifter 110.000
 • Bevertninger 30.000
 • Leie lokaler 5.000
 • Middag kveld 10.000
 • Materiell, PC 10.000
 • Reise Nor x2 10.000
 • Reise Sve x2 15.000
 • Minibuss mm 5.000
 • Trykk, kopi mm 10.000
 • Evt frikjøp 10.000
 • Bufferkostn 5.000

Prosjektmøter

 • Søndag 22.april kl 1900 (på Lorry)
 • Mandag 23.april kl 0800 (forberedelser)

Se også

Oppsummering og "Lessons learned"

Under bør vi ha en del punkter og innspill med hva som skjedde og hva vi kan forbedre ved arrangementet. Uavhengig av punkter som bør forbedres så tror jeg de fleste oppfattet årets arrangement som både svært bra og sannsynligvis det beste og viktigste vi har hatt, så hovedinntrykket er svært positivt!

Noen punkter til forbedring:

 • Kjøreplan for arrangementet bør etableres tidligere og bør være mer detaljert, så ulike problemområder kan avdekkes før arrangementet.
 • Program må skrives ut og distribueres, dette ble nå tatt som nødløsning samme dag.
 • Roller internt må klargjøres, det var tildels uklart hvem som var ansvarlig og fulgte opp hva, eksempelvis paneldebatt.
 • Lunchen var alt for sent ut på dagen, Ulf måtte "nødbespise" skrubbsultne elever med pizza.
 • Streaming fra Wikipedia Academy skar seg pga plassering linje, ble streamet fra GoOpen, neste år må spørsmål om linje være avklart god tid i forveien, gjerne også enda bedre kapasitet enn i år.
 • Wikiavis positivt mottatt, men trenger bedre korrekturlesning neste gang og tidligere trykking, samme gjelder for diplom. Gensere/T-shirts for frivillige må også avklares tidligere, minst en uke før.
 • Det bør være en arrangementsansvarlig og vedkommende bør være på huset hele tiden, Erlend hadde denne jobben men han var samtidig involvert i andre oppdrag (henting av Jimmy Wales osv).
 • Hvis det settes opp et like tett program neste år så bør vi vurdere om workshopdelen bør nedskaleres, samme for stand, de to var relativt dårlig besøkt, sannsynligvis pga tett program.

Dette er det viktigste av hva jeg tror kan forbedres, håper andre og har noen punkter til saker som kan bli bedre neste år. mvh - Ulflarsen (diskusjon) 1. mai 2012 kl. 18:17 (CEST)[svar]