Hopp til innhold

Foredrag

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er ikke lenger relevant, og innholdet må regnes som utdatert. Siden beholdes av historiske årsaker.

Vi kan tilby kortere foredrag om Wikipedia, innhold, oppbygning og annet. Vi kan også delta med foredrag over oppgitte tema på høringer, seminarer, kongresser og konferanser.

Foredragsholderne er personer som Wikimedia Norge går god for at har et minimum av kunnskaper om Wikipedia eller andre aktuelle prosjekter og teknologier. I lista bør det fremgå hva foreleseren mener er aktuelle foredrag. Andre tema tas direkte med foreleserne.

Vi er avhengig av personer som deltar i nettsamfunnene på frivillig basis, og det gir føringer for hva som er mulig å få til. Det betyr blant annet at personer ikke uten videre kan ta oppdrag som er langt unna bosted. Det må også påregnes at forelesere må få dekket utgifter eller kan ta honorar.

En del foredrag er også tatt opp på video.

Foredrag

Forelesere

Personer må kunne vise til erfaring som forelesere
  • Lars Roede (Oslo) – tidligere direktør ved Oslo Museum, arkitekt og konservator. Wikipedia, Creatice Commons og billeddatabaser.
  • Erlend Bjørtvedt (Oslo) – administrator på bokmålsutgaven, har 20 års erfaring som kommunikatør, lærer og foredragsholder. Hvordan Wikipedia og Wikimedia-prosjektene fungerer, oppbyggingen av Wikipedia, crowdsourcing og omfang, kvalitet, politiske implikasjoner av Wikipedia.
  • Ulf Larsen (Moss, Stockholm) – holder kurs om Wikipedia månedlig, og kan spesielt holde kurs for etater, kommuner og andre brukergrupper som vil utvikle et aktivt forhold til Wikipedia.
  • John Erling Blad (Valdres) – byråkrat på bokmålsutgaven. Foredrag: Wikipedia, crowdsourcing, kvalitet
  • Nina Aldin Thune (Bergen), – administrator på bokmålsutgaven, har erfaring fra internasjonale kongresser. Foredrag: Hvordan Wikipedia er bygget opp, skriveprosessen, wikipediasamfunnet og hvordan starte en wiki. foredrag.HiB (kan være geografisk fleksibel)
  • Harald Haugland (Mandal) – byråkrat på bokmålsutgaven, lærer i norsk for utlendinger. Kan snakke generelt om å skrive på wikipedia, både om å fikse småfeil og om å opprette biografiske artikler eller andre typer artikler.
  • Trond Trosterud (Tromsø) – administrator på nynorskutgåva, kan snakke generelt om å skrive på Wikipedia, og om ulike tema knytt til Wikipedia og forsking.


For grundigere opplæring og kurs se
Kurs og seminar

E-postliste

E-post til de som holder foredrag går på en egen e-postliste. De som vil være med å holde foredrag kan melde sin interesse ved å melde seg på e-postlista. Har du spørsmål om kurs, uten å være på lista, så kan du bruke foredrag@wikimedia.no (ikke aktiv ennå).