Video

  Fra Wikimedia Norge
  Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

  Video lages fra foredrag og semnarer i den grad det er teknisk og administrativt mulig å få til en produksjon. Hvis det planlegges et faglig aktuelt foredrag eller seminar så ta kontakt med en av våre produsenter.

  Se også Youtube:

  Wikipedia Academy 2009

  WA09 ble arrangert i 2009 på Bryggen Museum i Bergen. Fokus var å nå ut til akademikere med aktuelle problemstillinger med en wiki generelt og med Wikipedia spesielt. Det ble også vist hvordan de selv kan bidra på Wikipedia og hvordan de kan knytte kontakter med skribenter og andre akademikere som ønsker å gjøre arbeider på og om Wikipedia. Vi ville også vise for akademikere hvordan andre bruker Wikipedia innen sitt fagfelt på nye og unike vis. Seminaret besto av fire hovedtema, hvert tema ble avsluttet av en paneldebatt med spørsmål til deltagerne. Temaene var Politikk, Presse og sosiale medier, Forskning og Formidling. Etter hovedsesjonene var det en egen Workshop. Akademiet var et samarbeide mellom Høyskolen i Bergen, Friprog og Wikimedia Norge.

  Introduksjon

  Politikk

  Presse og sosiale medier

  Formidling

  Forskning

  Workshop

  Middag

  Uke 42, 2009

  Under Uke 42 hvor Wikipedia Academy 2009 ble avholdt var det også andre arrangement som vekte medias interesse. Jimmy Wales og Jan Omdahl hadde også et intervju hos NRK.

  Annet

  Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

  Wikimedia Norge
  Schweigaards gate 34 C
  0191 Oslo