Hopp til innhold

Komitemøte 2010-02-01

Fra Wikimedia Norge
Sted Østbanehallen, Oslo
Dato 1. februar 2010, kl 18:30
Løpenummer 10 (forrige-neste)|- Dette året 2010-01

Til stede: Ulf Larsen (møteleder), Hans-Petter Fjeld og Kjetil Ree (referent)

Sak 1: Protokoll fra møte 30 november

Ingen hadde anmerkninger til protokollen fra forrige møte.

Sak 2: Styrets tilbakemelding vedrørende komiteens forrige anmerkninger til styrets arbeid

Valg- og kontrollkomiteen påpeker at det fortsatt ikke har skjedd noe arbeid for å utvikle Wikipedia på nordsamisk; dette er høyst beklagelig da Wikimedia Norge har hatt øremerkede midler til dette i minst et halvt år. Manglende bruk av slike midler kan på negativt vis påvirke fremtidige bevilgninger fra offentlige myndigheter.

Hans-Petter tar kontakt med regnskapsfører for å avtale gjennomgang av regnskap/bilag, ref. vedtektenes §7c. Ulf og Hans-Petter står for den praktiske gjennomgangen, som mest sannsynlig blir i slutten av februar.

Sak 3: Valg av nytt styre

Vi diskuterte tilbakemeldingene som Valg- og kontrollkomiteen hadde mottatt. Et par nye idéer ble diskutert.