Hopp til innhold

Komitemøte 2010-04-28

Fra Wikimedia Norge
Sted Østbanehallen, Oslo
Dato 28. april 2010, kl 18:45
Løpenummer 11 (forrige-neste)|- Dette året 2010-02

Til stede: Siri Johannessen, Hans-Petter Fjeld (referent) og Ole Anders Flatmo

Fraværende: Thomas Presthus


Erfaringsutveksling

Komitemedlemmene oppdaterte hverandre om sine erfaringer i og utenfor foreningen som kunne være relevante for komiteen. Hans-Petter fortalte om hvordan ting hadde vært i komiteen tidligere år. Det ble besluttet å be styret om oppdatert medlemsliste. Det ble fokusert på erfaringer fra årsmøtet 2010, Ole ble bedt om å purre på protokollen fra årsmøtet, og komiteen har flere spørsmål de ønsker svar på:

  • Hvordan er rutinene for utsending av faktura for medlemsavgift?
  • Hvordan skal spørsmålet om fullmakter avklares til neste år?
  • Hvem representerer foreningen ved 2010 Fundraising Summit i Bristol?
  • Finnes det et fysisk korrespondanse-arkiv for foreningen?
  • Hva var resultatet rundt Jørunds forbehold med tanke på karantene?
  • Har dokumentene på Google Docs fått overført sine eienskapsrettigheter til korrekt person?

Konstituering

Hans-Petter ble valgt til leder uten motkandidat. Siri ble valgt som nestleder uten motkandidat.

Gjennomgang av styrets arbeidsplan

Komiteen gikk gjennom styrets arbeidsplan utdelt på årsmøtet. Komiteen er fornøyd med arbeidsplanen og ser frem til å se den gjennomføres.

Gjennomgang av rutiner i komiteen

Det ble diskutert litt rundt rutiner og arbeidsmetodikk for komiteen. Det ble besluttet at mail som skal sendes til noen på vegne av komiteen skal signeres med «på vegne av valg- og kontrollkomiteen, <navn>». Det ble besluttet at komiteens leder i utgangspunktet skal være komiteens talerør til styret. Det ble besluttet at det skulle utarbeides en oversikt, en slags sjekkliste, over arbeid styret er blitt pålagt, enten pålegg fra årsmøtet eller arbeid styret har tatt på seg på eget initiativ.

Tidsplan

Komiteen besluttet å gjennomgå sin oversikt over utestående styrearbeid og ta en regnskapsjekk for foreningen i august.