Hopp til innhold

Komitemøte 2010-08-15

Fra Wikimedia Norge
Sted Østbanehallen, Oslo
Dato 15. august 2010, kl 18:15
Løpenummer 12 (forrige-neste)|- Dette året 2010-03
  • Til stede: Hans-Petter, Ole Anders og Siri
  • Fraværende: Thomas

Valg av referent

Hans-Petter ble valgt til referent

Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet fra forrige møte ble godkjent

Gjennomgang av foreningens aktivitet siden sist møte

Komitemedlemmene gikk gjennom referater, og egne erfaringer eller opplevelser

Vurdering av styrets arbeidsplan så langt

Etter siste årsmøte ble det klart at det var behov for rutiner rundt fullmakter. Komiteen mener dette burde være forberedt av styret i god tid før neste årsmøte slik at det er forutsigbarhet rundt dette.


Komiteen ønsker hyppigere oppdateringer rundt hva som skjer rundt samisk-prosjektet.


Komiteen etterlyser en oppdatering rundt instruks for styret som skulle utarbeides.


Wikipedia Academy ble nevnt på første styremøte etter årsmøte, komiteen ønsker en oppdatering rundt dette.

Forberedende aktivitet til valg på årsmøtet 2011

Komiteen ser at foreningen i all hovedsak har rot i bokmåls-prosjekter, og ønsker å se om det er mulig å engasjere brukere fra nynorsk-prosjekter i større grad. Siri tar opp dette med Jarle direkte.

Ole hører med sittende styre om noen ikke ønsker gjenvalg neste årsmøte. Det settes ellers opp en liste over aktuelle kandidater.

Regnskap

Komiteen gikk gjennom oppdatert medlemsliste og foreløpig regnskap fra styret. Komiteen klarte ikke å finne innbetalning fra bedriftsmedlemmer, og savner oppfølging av dette.

Komiteen forstår at styret har sagt opp en del avtaler for å få en mer økonomisk ansvarlig drift av foreningen, komiteen forstår det derfor slik at styret selv må sende ut fakturaer for innbetaling av medlemsavgift. Komiteen ønsker å se rutiner for slik fakturering, slik at dette er forutsigbart for alle hvordan dette foregår.