Hopp til innhold

Komitemøte 2011-04-28

Fra Wikimedia Norge
Sted Østbanehallen, Oslo
Dato 28. april 2011, kl 18:15
Løpenummer 13 (forrige-neste)|- Dette året 2011-01


  • Til stede: Ole Anders, Anne-Sophie, Nikolai, Hogne, Hans-Petter

Valg av referent

Hans-Petter ble valgt til referent.

Erfaringsutveksling

Komitemedlemmene oppdaterte hverandre om sine erfaringer i og utenfor foreningen som kunne være relevante for komiteen. Ole Anders og Hans-Petter fortalte om hvordan ting hadde vært i komiteen tidligere.

Konstituering

Ole Anders ble valgt til leder uten motkandidat. Hogne ble valgt til nestleder uten motkandidat. Komiteen vedtok å velge sekretær ad hoc i forkant av hvert møte som krevde dette.

Rutiner i komiteen

Komiteen ble enige om å videreføre tidligere års praksis hvor kommunikasjon med styret på vegne av komiteen skal skje gjennom ett talerør, gjennom komiteens leder.

Gjennomgang av årsmøtevedtak

Komiteen er positive til medlemsutviklingen. Komiteen vil be styret fortsette innsatsen med samisk-språklige bidragsytere. Komiteen vil gjerne se mer på hvordan det er mulig å samarbeide med styret for å støtte opp under arbeidet med å bli en del av Wikimedia sin Fundraising, og eventuelt delta på Wikimedias Fundraising summit. Komiteen så på det vedtatte budsjettet. Det ble tatt opp ønsker og engasjement videre i foreningen og man konkluderte med at det var mye som var mulig å bidra med utenom komitearbeidet, også av medlemmer som ikke har verv. Komiteen tolker det slik at årsmøtet la opp til dette ved å velge et mindre styre enn tidligere.