Prošeakta:Oahpahuspilohta Sápmelaš máhttu neahtas

    Fra Wikimedia Norge
    Denne siden er en oversatt versjon av siden Prosjekt:Undervisningspilot Samisk kunnskap på nett og oversettelsen er 100 % ferdig.