Prosjektmanual

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er utdatert. Informasjonen her gjelder muligens ikke lenger, men siden beholdes av historiske årsaker.

Prosjektmanual er vår lille uhøytidelige manual for hvordan prosjekter kjøres. Mye kan sies om prosjektorganisering, men dette er en meget lettvekts og overforenklet fremstilling.

Prosjektutkast

Prosjekter starter med et prosjektutkast. Dette er for å gjøre det mulig å formidle til andre hva prosjektet gjelder, og for at prosjektet skal vinne interesse og deltagere. Et prosjektutkast kan ha tillegget (utkast) i tittelen, men må legges i kategorien Kategori:Prosjektutkast.

Skal et prosjekt styrebehandles må det finnes et prosjektutkast.

Budsjett

Skal et prosjekt tildeles midler så må det finnes et budsjett.

Prosjektmøter

I en egen tråd settes det opp prosjektmøter, med agenda og referat. Alt etter hvor fort prosjektet går fremover så må det holdes møter med en hyppighet som gjør det mulig å styre fremdriften.

E-postlister

Prosjekter setter opp sin egen e-postliste for koordinering av interne aktiviteter. Slike logges, men arkivet skal kun være tilgjengelig for de som er på lista, styret og de styret og prosjektet gir tilgang.

Forespørsel om å sette opp nye mailinglister går til styret, eller til den styret utnevner til å forestå oppgaven (Laaknor).