Prosjekt

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er ikke lenger relevant, og innholdet må regnes som utdatert. Siden beholdes av historiske årsaker.

Et prosjekt er en større oppgave som flere arbeider sammen om. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å danne en prosjektgruppe. Et prosjekt skal ha en prosjektleder som samarbeider med styret. Styremedlemmer kan også være prosjektledere. Et prosjekt i regi av Wikimedia Norge skal være godkjent av styret før det igangsettes. Prosjekt og oppgaver som er utarbeidet og igangsatt uten at de er styrebehandlet er ikke i regi av Wikimedia Norge.

Prosjektstart

 • Et prosjekt starter med at det utarbeides en prosjektforslag ved hjelp av prosjektmanual som så behandles av styret.
 • Medlemmer kan utarbeide prosjektforslag som presenteres for styret for behandling. Forslagstiller har da ansvar for at prosjektet har en leder og om det er godkjent av styret at det blir gjennomført. Det bør også foreligge en plan for hvordan et prosjekt kan finansieres, og prosjektleder har ansvar for økonomien.
 • En prosjektskisse kan også bli liggende for videre utarbeidelse inntil det er ønskelig å behandle den i styret om opphavsmannen ønsker det.

Godkjenning

 • Styret kan godkjenne prosjektet og det blir da igangsatt eller det blir ikke godkjent.
 • Styret har anledning til å vurdere prosjekt selvstendig ut fra hva som ellers er er planlagt og igangsatt i en helhetlig plan.
 • Styret har også anledning til å ikke godkjenne et prosjektforslag på selvstendig grunnlag.
 • En oversikt over prosjekt som er styrebehandlet skal finnes på Liste over oppgaver.

Eierskap

 • Et godkjent prosjekt er Wikimedia Norges eiendom sammen med opphavsmennene.
 • Opphavsmenn har anledning til å lage prosjektskisser på andre plattformer og har da eierskap til sine ideer ut fra åndsverksloven.
 • Et prosjekt som ikke er godkjent av styret er den eller de personene som har arbeidet med det, opphavsmennenes, eiendom ut fra åndsverksloven om prosjektet ikke klart er gitt en lisens som bestemmer noe annet.

Dokumentasjon

 • Prosjektet skal ha en prosjektside her på wikien før det godkjennes av styret.
 • Prosjektsiden skal inneholde en utfyllende beskrivelse av prosjektet som er nok for innsyn.
 • Styret skal ha adgang til dokumenter på andre plattformer som er laget for å presentere et prosjekt i forbindelse med styrebehandling.
 • Hva som skal offentliggjøres av bakgrunnsdokumenter som ligger på andre løsninger bestemmes av opphavsmennene og styret i fellesskap.
 • Kostnadsoverslag og budsjetter for igangsatte prosjekt skal være kjent for styret.

Eksterne lenker