Prosjektgruppe

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er ikke lenger relevant, og innholdet må regnes som utdatert. Siden beholdes av historiske årsaker.

En prosjektgruppe består av flere personer og den er dannet for å utføre en oppgave i samarbeid med styret i Wikimedia Norge.

Prosjektgruppen skal ha en leder som samarbeider med styret og som har ansvar for at de oppgavene prosjektgruppen har påtatt seg blir utført.

Styret skal ha adgang til gruppens kommunikasjon og dokumenter.

Oppgaver

Oppgavene kan være forskjellige:

  • Teknisk oppgaver
  • Prosjekt
  • Andre oppgaver