Liste over oppgaver

  Fra Wikimedia Norge
  B stop.svg Denne siden er utdatert. Informasjonen her gjelder muligens ikke lenger, men siden beholdes av historiske årsaker. Har du spørsmål relatert til siden, spør på samfunnet.
  Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
  Offisielle språk/virggálaš gielaide: Bokmål – Nynorsk – Davvisámegiella

  Liste over oppgaver og prosjekt som er planlagt, igangsatt, pågående eller terminert. Oppgaver som skal realitetsbehandles av styret må vise til en beskrivelse her, eller en tilsvarende beskrivelse må finnes tilgjengelig noe annet sted. Prosjekt skal ha en prosjektskisse her.

  Oppgaver

  Igangsatte oppgaver

  Revitalisering av Wikipedia på nordsamisk
  Prosjekt for å se på konkurranser og andre metoder for å få en økt aktivitet på Wikipedia på nordsamisk. Startet juni 2009
  Prosjektet må få en ny prosjektbeskrivelse og ny godkjenning fra sametinget.
  Siste prosjektmøte

  Planlagte oppgaver

  Utkast (ikke påbegynt)

  Fundraising
  Utrede om Wikimedia Norge skal være med i den internasjonale innsamlingsaksjonen før jul 2010. Se: Wikimedia Sveriges prosjektside
  Fellesportaler
  Teknisk implementering for å få til søk på tvers i flere språk, fortrinnsvis som et raskt og enkelt søk uten avansert analyse av målartiklene.
  Maskinoversettelse mellom de nordiske språkene
  Prosjekt for å få maskinstøttet oversettelse mellom de nordiske språkene, såkaldt shallow translations ved hjelp av Apertium-motoren.

  Tidligere

  Gjennomførte oppgaver

  Wikipedia Academy 2010

  Ble avholdt i samarbeid med Go Open i mars 2011.

  Oslo bokfestival
  Stand og demonstrasjon av Wikipedia ved Oslo bokfestival 17-19.september 2010.
  Utvikling av kurs sammen med FreeCode
  Prosjekt for å utvikle tyngre kurs sammen med FreeCode. Gjennomført
  Wikipedia Academy 2009
  Seminar på Bryggens museum med mål om å få til kommunikasjon mellom akademikere og wikipedianere. Gjennomført
  Siste prosjektmøte
  Verktøytjener
  Løpende driftsprosjekt for å gjøre tilgjengelig en server for oppgaver som må kjøre kontinuerlig, eller være tilgjengelig på fast IP-adresse.n Gjennomført
  Kontakt
  The Gathering 2009
  Prosjekt for å få en synlig tilstedeværelse under TG09.

  Nedlagte oppgaver

  Fotoprosjekt
  Løpende prosjekt for å skape sammarbeid mellom institusjoner og Wikipedia/Wikimedia Commons. (Ukjent status) Prosjetet er nedlagt
  Ingen kontakt
  Høyskolestudium i Wikipedia
  Prosjekt sammen med Høyskolen i Bergen (?) for å få til et høyskolestudium i Wikipedia og publisering i sosiale medier. Er ikke arbeidet videre med!
  Siste prosjektmøte