Hopp til innhold

Liste over oppgaver

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er utdatert. Informasjonen her gjelder muligens ikke lenger, men siden beholdes av historiske årsaker.
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
Offisielle språk/virggálaš gielaide: Bokmål – Nynorsk – Davvisámegiella

Liste over oppgaver og prosjekt som er planlagt, igangsatt, pågående eller terminert. Oppgaver som skal realitetsbehandles av styret må vise til en beskrivelse her, eller en tilsvarende beskrivelse må finnes tilgjengelig noe annet sted. Prosjekt skal ha en prosjektskisse her.

Oppgaver

Igangsatte oppgaver

Revitalisering av Wikipedia på nordsamisk
Prosjekt for å se på konkurranser og andre metoder for å få en økt aktivitet på Wikipedia på nordsamisk. Startet juni 2009
Prosjektet må få en ny prosjektbeskrivelse og ny godkjenning fra sametinget.
Siste prosjektmøte

Planlagte oppgaver

Utkast (ikke påbegynt)

Fundraising
Utrede om Wikimedia Norge skal være med i den internasjonale innsamlingsaksjonen før jul 2010. Se: Wikimedia Sveriges prosjektside
Fellesportaler
Teknisk implementering for å få til søk på tvers i flere språk, fortrinnsvis som et raskt og enkelt søk uten avansert analyse av målartiklene.
Maskinoversettelse mellom de nordiske språkene
Prosjekt for å få maskinstøttet oversettelse mellom de nordiske språkene, såkaldt shallow translations ved hjelp av Apertium-motoren.

Tidligere

Gjennomførte oppgaver

Wikipedia Academy 2010

Ble avholdt i samarbeid med Go Open i mars 2011.

Oslo bokfestival
Stand og demonstrasjon av Wikipedia ved Oslo bokfestival 17-19.september 2010.
Utvikling av kurs sammen med FreeCode
Prosjekt for å utvikle tyngre kurs sammen med FreeCode. Gjennomført
Wikipedia Academy 2009
Seminar på Bryggens museum med mål om å få til kommunikasjon mellom akademikere og wikipedianere. Gjennomført
Siste prosjektmøte
Verktøytjener
Løpende driftsprosjekt for å gjøre tilgjengelig en server for oppgaver som må kjøre kontinuerlig, eller være tilgjengelig på fast IP-adresse.n Gjennomført
Kontakt
The Gathering 2009
Prosjekt for å få en synlig tilstedeværelse under TG09.

Nedlagte oppgaver

Fotoprosjekt
Løpende prosjekt for å skape sammarbeid mellom institusjoner og Wikipedia/Wikimedia Commons. (Ukjent status) Prosjetet er nedlagt
Ingen kontakt
Høyskolestudium i Wikipedia
Prosjekt sammen med Høyskolen i Bergen (?) for å få til et høyskolestudium i Wikipedia og publisering i sosiale medier. Er ikke arbeidet videre med!
Siste prosjektmøte