Hopp til innhold

Strategi 2016–2020

Fra Wikimedia Norge

Strategi 2016–2020

Dette er strategien som ble vedtatt av styret i Wikimedia Norge 27. januar 2016.

Visjon

Wikimedia Norge skal være en synlig forkjemper for kunnskapsdeling og åpen tilgang til informasjon. Wikimedia Norge skal være den ledende norske organisasjonen for mennesker som støtter Wikipedia og de andre prosjektene til Wikimedia.

Mål

Wikimedia Norge vil:

 • Øke kvaliteten på innholdet i Wikipedia-versjonene, med særlig vekt på versjonene på bokmål, nynorsk og nordsamisk
 • Øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikipedia
 • Øke bidraget til fri informasjon fra myndigheter og sivilsamfunnet
 • Støtte opp om aktiviteten til det frivillige miljøet som arbeider for fri informasjon og kunnskapsdeling

Strategi

Øke kvaliteten på innholdet i Wikipedia-versjonene, med særlig vekt på versjonene på bokmål, nynorsk og nordsamisk

Gjennom å:
 • Samarbeide med ulike institusjoner og organisasjoner som kan bidra til bedre kvalitet
 • Lage møteplasser mellom samarbeidspartnere og det frivillige miljøet slik at det frivillige miljøet får tilgang til gode ressurser
 • Gi praktisk og økonomisk støtte til initiativ for kvalitetsforbedring fra medlemmer og andre bidragsytere
 • Samarbeide med Wikimedia i andre land

Øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikipedia

Gjennom å:
 • Tilby kurs og lage møteplasser for å få flere bidragsytere fra grupper med lav representasjon
 • Samarbeide med institusjoner og organisasjoner som kan bidra fra områder med lav representasjon
 • Søke etter nye og støtte kvinnelige bidragsytere

Øke bidraget til fri informasjon fra myndigheter og sivilsamfunnet

Gjennom å:
 • Oppfordre myndigheter, institusjoner og miljø til deling av informasjon og arkivmateriale under en fri lisens
 • Være en støtte til myndigheter, institusjoner og miljø som vil dele kunnskap og arkivmateriale
 • Være en tydelig stemme i offentlige debatter om kunnskapsdeling
 • Informere om de ulike Wikimedia-prosjektene

Støtte opp om aktiviteten til det frivillige miljøet som arbeider for fri informasjon og kunnskapsdeling

Gjennom å:
 • Være tilrettelegger og igangsetter for samarbeid i det frivillige miljøet og mellom det frivillige miljøet og ulike fagmiljøer
 • Gi praktisk og økonomisk støtte til initiativ fra medlemmer og andre bidragsytere
 • Samarbeide med råd, utvalg og private aktører for å nå nye bidragsytere
 • Verve flere medlemmer for å få en tyngre vekt inn mot myndigheter, fagmiljø og presse
 • Arrangere temavise konkurranser