Strategi for Wikimedia Norge 2014-2015

Fra Wikimedia Norge
Jump to navigation Jump to search

Strategi for Wikimedia Norge 2014-2015 fra styremøte 3. november 2014.


Mål: En kvalitativ forbedring av Wikipedia
Tiltak:
- Videreutvikle eksisterende samarbeid med minst tre institusjoner innen ABM-sektoren
- Etablere minst to nye samarbeid med ABM-institusjoner
- Bistå minst to institusjoner/organisasjoner til masseopplastning av deres bildesamlinger
- Lage en instruksjonsvideo for redigering på Wikipedia
- Lage minst fem avtaler for høsten 2015 for Wikipedia-kursing av kvinnelige studenter i samarbeid med institusjonsbibliotek
- Lage et opplegg for å forbedre kjerneartikler i samarbeid med det frivillige samfunnet.
Mål: Være pådriver i offentligheten for fri tilgang til kunnskap
Tiltak:
- Arrangere minst ett seminar, kurs eller skriveverksted per måned
- Ansatte og styret skal skrive svar på relevante offentlige høringer
- Skrive kronikker og innlegg om Wikipedia og fri tilgang til kunnskap
- Delta når det pågår offentlige debatter relatert til Wikimedias formål
- Oppdatere WMNOs blogg jevnlig
- Oppdatere WMNOs Facebook og Twitter jevnlig
- Sende innlegg til WMFs blogg minst hvert kvartal
Mål: Sikre WMNOs videre arbeid som profesjonell organisasjon
Tiltak:
- Søke prosjektmidler sammen med andre institusjoner og organisasjoner
- Søke offentlige midler til kunnskaps- og språkpolitiske formål
- Søke prosjektmidler fra Fritt ord og andre aktuelle stiftelser
- Rekruttere styremedlemmer fra eksterne samarbeidspartnere
- Komme med forslag til nye vedtekter for organisasjonen spesielt med tanke på et kjønnsbalansert styre, som skal fremmes på årsmøte vår 2015
- Øke den tekniske kompetansen tilknyttet WMNOs kontor
Mål: Være en transparent og inkluderende organisasjon
Tiltak:
- Ved institusjonssamarbeid skal frivillige alltid inviteres til å bidra
- Ha forutsigbare rutiner for ansatte, styremedlemmer, medlemmer av Wikimedia Norge og frivillige på Wikipedia.
- Styrets referater skal alltid publiseres rett etter styremøte
- Dokumenter og informasjon om organisasjonens arbeid, herunder regnskap, skal finnes tilgjengelig på WMNOs sider
- WMNO skal først og fremst ta seg av oppgaver og samarbeid som ikke kan drives frem på frivillig basis