Hopp til innhold

Styremøte 2024 - søndag 11. februar

Fra Wikimedia Norge

Referat fra konstituerende styremøte

Til stede: Marie Nicolaisen, Stian A. Antonsen, Fredrik Ljone, Sigrun Espe, Elisabeth Carrera (referent).

Meldt frafall: Åshild Telle, Bjørn Christian Weinbach, Jon Harald Søby.


1. Konstituering av nytt styre

Etter årsmøtet 10. februar har styret følgende sammensetning:

Styreleder – Marie Nicolaisen (2024-2026, gjenvalgt)

Nestleder – Stian Amadeus Antonsen (2023-2025)

Styremedlem – Fredrik Ljone (2023-2025)

Styremedlem – Åshild Telle (2023-2025)

Styremedlem – Sigrun Espe (2024-2026, gjenvalgt)

Vara – Bjørn Christian Weinbach (2024-2025)


2. Inntrykk fra årsmøtet

 • Positivt at årsmøtet ble holdt et annet sted enn Oslo.
 • Sen utsending av saksdokumenter kan ha svekket muligheten for aktiv deltagelse under møtet.
 • God flyt og gjennomføring av møtet. Teknisk tilrettelegging for digitale deltagere fungerte fint.

Hvordan kan vi stimulere til at medlemmer deltar og engasjerer seg under årsmøtet? Innspill:

Hvordan kan vi stimulere til at medlemmer deltar og engasjerer seg under årsmøtet? Innspill:

 • Holde wikilunsj eller digitalt møte i forkant av årsmøtet for å stimulere til deltagelse.
 • Vurdere en bolk med gruppearbeid eller diskusjonsoppgaver som del av årsmøtedagen.
 • Forberede uerfarne deltagere på prosedyrene for årsmøtet.


Det vil bli sendt ut evalueringsskjema til alle deltagere.3. Møte- og aktivitetsplanlegging

I tillegg til handlingsplan 2024-2025, se dokumentet Timeline. Styreleder sørger for innkalling til styremøter, og det tas sikte på seks møter frem til neste årsmøte.

Ordinære styremøter:

 • tirsdag 2. april kl. 20.30-22.00
 • tirsdag 11. juni kl. 20.30-22.00
 • medio november
 • desember
 • starten av januar

Fysisk styresamling:

 • august-september, gjerne i kombinasjon med medlemsmøte og eventuell foto-workshop.


Foreløpig aktivitetsoversikt:

Konferansedeltagelse for

styre/administrasjon/medlemmer

WMNO-aktiviteter
1. kvartal Hele mars: Kvinner i rødt

8. mars: Workshop Nasjonalmuseet

9. mars: Dagsarrangement Deichman Bjørvika

12. mars: Wikipedia-kurs for kvinner i Sogndal

2. kvartal Wikimedia Summit, 18.-21. april, Berlin

Wikimedia Hackathon 2024, 3.-5. mai, Tallinn i Estland

Årsmøte i Wikimedia Europe, 24.-25. mai, Praha i Tsjekkia

Uke 14/15: Wikipedia-workshop Samisk hus?

Juni: Sommerfest?

Kombinere med Elektronisk Forpost Norges sommerfest? (Elisabeth kontakter dem)

3. kvartal Wikimania 2024, 7.-10. august, Katowice i Polen Hele september: Wiki Loves-fotokonkurranse

Kombinere arrangementer i august-september?

- Medlemsmøte

- Fotoworkshop

- Styresamling

Tre Wikipedia-kurs for kvinner i sep-okt.

4. kvartal Celtic Knot-konferansen, september/oktober, Waterford City i Irland. 4./11. okt. WikiNobel

Okt-nov: Admin- og faddertreff.

Uke 41-42: Workshop Samisk hus / Nordisk nettverksmøte?

Desember: Julebord


4. Eventuelt

Innspill om rekruttering

 • Har administrasjonen kapasitet til å sende ut e-poster med info om foreningen og medlemskap dersom styremedlemmer eller andre leverer en liste over potensielle medlemmer? Absolutt! Administrasjonen kan gjøre det fortløpende.
 • Landingssiden på wikimedia.no bør fremme rekruttering bedre, og oppfordring om å melde seg inn bør være med i alle nyhetsbrev.
 • Vi må appellere til to medlemstyper: 1) De som deltar aktivt i Wikimedia-prosjektene og/eller i foreningsarbeidet og 2) de som ønsker å støtte saken vår.
 • Ett styremedlem ønsker mulighet for anonymt medlemskap og viser til NOYBs medlemssystem, som også er tatt i bruk av Elektronisk Forpost Norge. Daglig leder påpeker utfordringene anonymt medlemskap ville skapt for søknader om offentlig driftsstøtte og rapporteringsplikter.


Pågående arbeid med forbedring av wikien vår no.wikimedia.org

Fredrik tilbyr å hjelpe Jon Harald med å gjøre menyen og annen funksjonalitet plattformuavhengig.


Høringsinnspill om endringer i åndsverkloven

Styret holdes informert og behandler saken per e-post. Elisabeth har spurt Fredrik om han har kapasitet til å gi innspill underveis.