Styrets arbeidsmøte 2009 – 22. juli

  Fra Wikimedia Norge

  Styrets arbeidsmøte 22. juli 2009

  Agenda
  • Regnskap (Philip - ikke tilstede, utsatt)
   • Sette opp tilgang til nettbank – vi har ikke fått tilgang enda
   • Det er satt opp et web-basert regnskap kalt 24seven – tilgang for styret
   • Regnskap i fortsettelsen og kravet om revisjon
  • Ferieliste (Herman? - ikke tilstede, utsatt)
   • Hvem er på ferie når – trenger vi et Google regneark slik at det finnes en oversikt over når folk er tilgjengelige
  • Statistisk sentralbyrå
   • SSB er i ferd med å åpne for gjenbruk via nye tekniske løsninger, vil vi involvere oss og hvem drar i møte med dem
  • Wikipedia Academy (John, Nina)
   • Hva er status – ingen endringer
  • Wikipedia for ABM-sektoren (John, Nina)
   • Noe dialog med institusjoner innen sektoren (Whishlist)
   • Forslag om bistand til forprosjekt (eget dokument)
   • Utkast til søknad for hovedprosjekt (GLAM og Wikipedia)
  • Wikipedia på Nordsamisk (John, Nina)
   • Identifisering av mulige samarbeidspartnere – ingen avlaring (gjelder andre samiske prosjekter slik som matematiske termer)
   • Identifisering av muligheter for ytterligere støtte – ingen avlaring (vi trenger en restfinansiering)
   • Identifisering av mulige skattekrav – ingen forhåndsuttalelse, noe er avklart (gjelder skattekrav ovenfor konkurransedeltagere)
   • Hva gjør vi med lister av artikler som kan botproduseres, hvem kan gjøre dette og hva er forutsetningene
   • Dokumentasjon gjøres på eget nettsted (Bounties)
   • Teknisk implementering av registrering av konkurranser og deltagelse er i gang (forutsetning om utvidelse av motoren)
   • Orientering om videre bistand (eget dokument)
  • Neste møte i august

  Referat

  Tilstede
  Tid: Møtestart 19:06 - 20:49
  • Nina, John, Trond (deler av tiden), forhåndsgodkjenning på noen saker fra Philip og Jon Harald
  Regnskap
  • Philip - ikke tilstede, utsatt
  Ferieliste
  • Herman - ikke tilstede, utsatt
  SSB
  • Må prøve å få til en whishlist
  • Prøver å få til møte uke 33 (10.-16. august)
  Wikipedia Academy
  Wikipedia for ABM-sektoren
  • Må prøve å få til en whishlist
  • Avklare mulige samarbeidspartnere
  • Avklare muligheter for bistand
  • Søknaden trenger ikke vær klar før primo oktober
  • Prøver å få til møte uke 33 (10.-16. august)
  • Muligens møte med samarbeidspartnere
  Wikipedia på Nordsamisk
  • Identifisering av mulige samarbeidspartnere, inkludert noen som kan opptre som administratorer – ingen avlaring
  • Definisjon av målgruppen for konkurransene, hvem er disse? Trenge avklaring før ytterligere støtte. Vanskelig å avklare før skolestart.
  • Identifisering av muligheter for ytterligere støtte, involvere administratorer – ingen avlaring
  • Avklar om vi kan få forhåndsuttalelse om skattekrav ifm konkurranser
  • Lag utkast til malartikler og legg lenke på Gáffestohpu
  • Legg over dokumentasjon ihht avtale når denne er klar
  • Fortsetter ihht avtale når denne er klar
  • Reormulerer bistandskontrakt etter kommentar fra Trond
  Nordisk møte
  • Det avklares eventuelt sted og omfang
  Neste styremøte
  uke 33 (10.-16. august - torsdag eller fredag, må først ha møte med ABMu og SSB)