Hopp til innhold

Styrets arbeidsmøte 2009 – 22. juli

Fra Wikimedia Norge

Styrets arbeidsmøte 22. juli 2009

Agenda
 • Regnskap (Philip - ikke tilstede, utsatt)
  • Sette opp tilgang til nettbank – vi har ikke fått tilgang enda
  • Det er satt opp et web-basert regnskap kalt 24seven – tilgang for styret
  • Regnskap i fortsettelsen og kravet om revisjon
 • Ferieliste (Herman? - ikke tilstede, utsatt)
  • Hvem er på ferie når – trenger vi et Google regneark slik at det finnes en oversikt over når folk er tilgjengelige
 • Statistisk sentralbyrå
  • SSB er i ferd med å åpne for gjenbruk via nye tekniske løsninger, vil vi involvere oss og hvem drar i møte med dem
 • Wikipedia Academy (John, Nina)
  • Hva er status – ingen endringer
 • Wikipedia for ABM-sektoren (John, Nina)
  • Noe dialog med institusjoner innen sektoren (Whishlist)
  • Forslag om bistand til forprosjekt (eget dokument)
  • Utkast til søknad for hovedprosjekt (GLAM og Wikipedia)
 • Wikipedia på Nordsamisk (John, Nina)
  • Identifisering av mulige samarbeidspartnere – ingen avlaring (gjelder andre samiske prosjekter slik som matematiske termer)
  • Identifisering av muligheter for ytterligere støtte – ingen avlaring (vi trenger en restfinansiering)
  • Identifisering av mulige skattekrav – ingen forhåndsuttalelse, noe er avklart (gjelder skattekrav ovenfor konkurransedeltagere)
  • Hva gjør vi med lister av artikler som kan botproduseres, hvem kan gjøre dette og hva er forutsetningene
  • Dokumentasjon gjøres på eget nettsted (Bounties)
  • Teknisk implementering av registrering av konkurranser og deltagelse er i gang (forutsetning om utvidelse av motoren)
  • Orientering om videre bistand (eget dokument)
 • Neste møte i august

Referat

Tilstede
Tid: Møtestart 19:06 - 20:49
 • Nina, John, Trond (deler av tiden), forhåndsgodkjenning på noen saker fra Philip og Jon Harald
Regnskap
 • Philip - ikke tilstede, utsatt
Ferieliste
 • Herman - ikke tilstede, utsatt
SSB
 • Må prøve å få til en whishlist
 • Prøver å få til møte uke 33 (10.-16. august)
Wikipedia Academy
Wikipedia for ABM-sektoren
 • Må prøve å få til en whishlist
 • Avklare mulige samarbeidspartnere
 • Avklare muligheter for bistand
 • Søknaden trenger ikke vær klar før primo oktober
 • Prøver å få til møte uke 33 (10.-16. august)
 • Muligens møte med samarbeidspartnere
Wikipedia på Nordsamisk
 • Identifisering av mulige samarbeidspartnere, inkludert noen som kan opptre som administratorer – ingen avlaring
 • Definisjon av målgruppen for konkurransene, hvem er disse? Trenge avklaring før ytterligere støtte. Vanskelig å avklare før skolestart.
 • Identifisering av muligheter for ytterligere støtte, involvere administratorer – ingen avlaring
 • Avklar om vi kan få forhåndsuttalelse om skattekrav ifm konkurranser
 • Lag utkast til malartikler og legg lenke på Gáffestohpu
 • Legg over dokumentasjon ihht avtale når denne er klar
 • Fortsetter ihht avtale når denne er klar
 • Reormulerer bistandskontrakt etter kommentar fra Trond
Nordisk møte
 • Det avklares eventuelt sted og omfang
Neste styremøte
uke 33 (10.-16. august - torsdag eller fredag, må først ha møte med ABMu og SSB)