Styremøte 2009 – 14. august

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Møterom Riverton, Litteraturhuset, Oslo
  Dato 14. august 2009, kl. 17.00
  Løpenummer - Dette året 2009-04
  Forrige: Styremøte 2009 – 27. mai
  Neste : Styremøte 2009 – 4. november

  Styremøte

  Sted: Litteraturhuset (Riverton) 14. august 2009 kl. 17:00

  Faste punkt

  1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.

  Oppfølging

  1. Wikipedia Academy 2009 – budsjett [1], forelesere [2], påmelding [3], nettverk [4], nettside [5] Hvem kan være i Bergen og hjelpe til? Hvem har lyst å hjelpe i forkant?
  2. Foredrag – status
  3. Prioriteringer under forskningsdagene 18. – 27. september [6]
   1. 23. september: Institutt for informasjons- og medievitenskap: Museums in Dialogue Seminar, by the Museums and Cultural Dissemination Research Group, University of Bergen
   2. 22. september: Kunnskapstinget 2009 - Samarbeid og nyskapning the wiki way, arrangeres på Vindern konferansesenter i Forskningsparken på Gaustad.
  4. Prosjektwiki for undervisningssektoren (utkast) – status [Infomedia og Forskningsdagene?]
  5. Samisk Wikipedia – status, TO [7], budsjett [8]
  6. Støttemedlemskap – status
  7. AskADAM – status, samarbeid
  8. RORG – status [9], forslag til ny løsning
  9. Ny overenskomst med WMF – status, støtter vi initiativet på chapterslista (Mail: dette er lagt på is Gjeldende avtale)
  10. Endring av registrering i Brønnøysund – status [10]
  11. Portalprosjektet – status, muligheter [11]

  Nye punkt

  1. Regnskap – status
  2. Ny avtale om funding WMF – status
  3. Møte i Brussel om Google Books-avtalen – stiller vi?
  4. ABM-sektoren og sosiale medier (institusjonsprosjektet) – forbereder vi søknad [12]
  5. Endring av prosjekthåndtering og styrebehandling av disse – krav om rapportering
  6. Pressekontakter – status, trenger flere å vise til (spesielt lokale kontakter)

  Eventuelt

  1. Møte med NTB – orientering
  2. Møtet med Helsebiblioteket – orientering
  3. Styresammensetning

  Referat

  Oppfølging

  1. Vi går videre, Philip og Lars Åge er teknisk
  2. Vurderer løsninger
  3. Dekket (Kunnskapstinget utgår om vi ikke får til noe via andre, Nina holder i Museums in dialoque)
  4. Ingen aktivitet
  5. Ok, Nina signerer (gis en beløpsgrense), aksess til Philip
  6. Avklare alternativer, medlemmer
  7. Vi tenker litt mere
  8. Forslag Ulf, Harald (Det er senere kommet innspill om to til)
  9. Utsatt
  10. Utsatt (senere avklart og gjennomført)
  11. Portalen – vi utreder løsninger, det kan implisere at vi må få et svar fra NTB

  Nye punkt

  1. Ja til regnskapsfører
  2. Vi utreder
  3. Nei, vi stiller ikke
  4. Vi følger opp på neste møte
  5. Prosjektrapport minst hver 2. måned
  6. Nina ser på det

  Eventuelt

  1. Orientering etter møtet, Harald, Philip, Nina og John var i møte med dem tidligere på dagen [13]
  2. Orientering etter møtet, Gudleik, Nina og John var i møte med dem tidligere på dagen [14]
  3. Følges opp, ikke beslutningsdyktige for å vedta rotering av vara til fast medlem og vica verca