Hopp til innhold

Styremøte 2009 – 27. mai

Fra Wikimedia Norge
Sted Møterom Riverton, Litteraturhuset, Oslo
Dato 27. mai 2009, kl. 17.00
Løpenummer - Dette året 2009-04
Forrige: Styremøte 2009 – 3. februar
Neste : Styremøte 2009 – 25. november

Styremøte

Sted: Litteraturhuset (Riverton) 27. mai 2009 kl. 17:00

Faste punkt

 1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.

Oppfølging

 1. Wikipedia Academy 2009 – tidsplan (uke 42) og finansiering, en foreløpig søknad til foundation, andre stønadspartnere, forelesere (flytte ons-tor-fre istedenfor tor-fre-lør), Oslo Innovation Week/First Tuesday/Friprog/Fritt Ord/Sparebankfondet
 2. Foredragsholdere (utkast) – Det er noe aktivitet
 3. Prosjektwiki for undervisningssektoren (utkast) – hva skjer med Infomedia og Forskningsdagene
 4. Betalte bidrag for samisk Wikipedia – hva skjer, har det kommet noen tilbakemelding
 5. Støttemedlemskap – hva skjer
 6. PayPal og andre inbetalingsløsninger – hva skjer
 7. Bidrag på Wikipedia av asylsøkere (utkast) – Virker som interessen døde ut
 8. Wiki for trygd (utkast) – Virker som interessen døde ut
 9. Værdata i Wikinews (utkast) – Prosjektet må kjøres internt eller frivillig og uavhengig av foundation
 10. Maskinoversettelse mellom de nordiske språkene (utkast) – Prosjektet må kjøres internt eller frivillig og uavhengig av foundation
 11. Etterspurt stoff fra AskADAM, hva ble resultatet, kan vi eventuelt bruke logger fra Squid-proxyene til foundation
 12. Årsmøtet 2009, erfaringer
 13. The Gathering 2009 – hva skjedde
 14. Chapters meeting 2009 – hva skjedde
 15. NVU-KONFERANSEN 2009 – hva skjedde
 16. GoOpen – hva skjedde
 17. RORG – hva skjedde

Nye punkt

 1. Ny overenskomst med WMF, støtter vi initiativet på chapterslista
 2. Nordisk treff i Danmark, stiller vi? (Det er ikke kommet mer informasjon)
 3. Møte i Brussel 18 eller 19 juli, stiller vi?
 4. Brevet til Ulf, hva svarer vi ?
 5. Postboks, har vi fått en adresse?
 6. Brønnøysund, omregistering?
 7. Nyhetsvarsler, orientering, hva gjør vi om vi må skifte søkemotor
 8. Portalprosjektet, orientering, konsekvenser internt på prosjektene og hva som gjøres med fellesportaler
 9. Åpen forespørsel til BVS, orientering
 10. «WikiNorge», orientering
 11. AskAdam, orientering

Eventuelt

 1. Forslag til ny løsning for Atekst, orientering
 2. Museer og sosiale medier

Referat

Referat fra styremøte i WMNO, 27. mai 2009

Tilstede: Nina, John, Herman, Lars Åge, Philip tilstede på telefon.
Referent: Lars Åge

Faste punkt

 1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.

Oppfølging

1. Wikipedia Academy 2009 [1] – tidsplan (uke 42) og finansiering, en foreløpig søknad til foundation, andre stønadspartnere, forelesere (flytte ons-tor-fre istedenfor tor-fre-lør), Oslo Innovation Week/First Tuesday/Friprog/Fritt Ord/Sparebankfondet

 • Har hatt et møte i Bergen med to som er interessert i et vekttallskurs på høyskolenivå i Wikipedia.
 • Blir antageligvis fra onsdag til torsdag, fordi Jimmy Wales kommer.
 • FriProg-senteret er interessert i å hjelpe til.
 • Endel foredragsholdere som har sagt at de er villige til å komme.
 • Er en søknad inne hos foundation om økonomisk støtte, men det har kommet hint om at vi må skaffe mesteparten av pengene selv.

2. Foredragsholdere (utkast) [2] – Det er noe aktivitet

 • Litt usikkerhet på hva vi gjør med foredragsholderlista. Vært noe spørsmål etter foredragsholdere, men vært få som har forholdt seg til lista.

3. Prosjektwiki for undervisningssektoren (utkast) [3] – hva skjer med Infomedia og Forskningsdagene

 • Har vært noe spørsmål om sandkasse/leking. Vi kan sette opp en dump av NOWP på serveren vår hvor folk kan eksperimentere. Lars Åge prøver å

sette opp noe på toolserver.no

4. Betalte bidrag for samisk Wikipedia – hva skjer, har det kommet noen tilbakemelding

 • Ikke hørt noe mer.

5. Støttemedlemskap [4] – hva skjer

 • Kommer muligens to støttemedlemsskap/donasjoner, men ikke noe som er konkret ennå.

6. PayPal og andre inbetalingsløsninger – hva skjer

 • Vi har paypal-konto, men lite som har skjedd.

7. Bidrag på Wikipedia av asylsøkere (utkast) [5] – Virker som interessen døde ut

 • Catch-22 rundt asylsøkere. Enten vil de ikke gjøre noe som kan identifisere hvor de holder til, eller så gidder de ikke gjøre noe for landet de har forlatt.

8. Wiki for trygd (utkast) [6] – Virker som interessen døde ut

 • Ser ut til å ha dødd. Vi gjør ikke noe mer på dette.

9. Værdata i Wikinews (utkast) [7] – Prosjektet må kjøres internt eller frivillig og uavhengig av foundation

 • Foundation er lite interessert, men NRK og MET er veldig interessert. Økonomien må vi derimot ordne selv.

10. Maskinoversettelse mellom de nordiske språkene (utkast) [8] – Prosjektet må kjøres internt eller frivillig og uavhengig av foundation

 • Kommet litt forskjellige meldinger fra Foundation, og vi skrinlegger prosjektet slik det så ut.

11. Etterspurt stoff fra AskADAM, hva ble resultatet, kan vi eventuelt bruke logger fra Squid-proxyene til foundation

 • Er mulig vi kan få søkestrenger som ikke gir treff fra en annen leverandør også.
 • Philip forsøker å grave litt i Squid-loggene.

12. Årsmøtet 2009, erfaringer

 • Var flere som var tilstede ved årsmøtet i Bergen.
 • Bør hektes på et foredrag/noe mer sosialt enn «bare» et wikitreff.
 • Sakene bør publiseres tidligere. Kan hende vi bør vurdere å ha halvårs eller kvartalsregnskap.
 • Philip produserer halvårsregnskap på første styremøte etter sommeren

13. The Gathering 2009 – hva skjedde

 • Lite skjedde, sen tilbakemelding fra TG-ledelsen.

14. Chapters meeting 2009 [9] – hva skjedde

 • Hr. Søby ikke tilstede, så utsettes.

15. NVU-KONFERANSEN 2009 [10] – hva skjedde

 • Foredragsholderne lovpriste Wikipedia, så Wikipedia-representantene rødmet ganske mye.
 • Kopinor var imponert over arbeidet vårt ang. opphavsrett.
 • Noe vi bør dra på senere, og vi bør få til en presentasjon. Gjerne relatert til kvalitet og bruk i undervisningen.

16. GoOpen – hva skjedde

 • FriProg ønsket i utgangspunktet å ha noen fra foundation, men det ble av forskjellige grunner ikke aktuelt (bl.a. Pris).
 • Vi bør absolutt få til et foredrag eller tre neste år.

17. RORG – hva skjedde

 • Ingenting som har skjedd ennå, da de ikke har helt bestemt seg for hva de ønsker å ha av foredraget.

Nye punkt

1. Ny overenskomst med WMF, støtter vi initiativet på chapterslista

 • Ja, vi støtter initiativet på chapterslista.

2. Nordisk treff i Danmark, stiller vi? (Det er ikke kommet mer informasjon)

 • Vi bør absolutt stille om det blir noe.

3. Møte i Brussel 18 eller 19 juli, stiller vi?

 • Gjelder EU-lobbyvirksomhet, spesielt relatert til opphavsrett. Vi bør stille, men vanskelig å få prioritert noe pr. nå, på grunn av manglende informasjon og fortsatt mye uavklart som diskuteres.

4. Brevet til Ulf, hva svarer vi ?

 • Brevet er sendt fra Ulf som privatperson.
 • Kan være aktuelt å invitere partiene til Wikipedia Akademiet.

5. Postboks, har vi fått en adresse?

 • Ja, det har vi.

6. Brønnøysund, omregistering?

 • Philip følger opp.

7. Nyhetsvarsler, orientering, hva gjør vi om vi må skifte søkemotor

 • Er en mailingliste operativ med noen brukere. Sesam forsvinner i løpet av juli, men er lite med like gode løsninger som er gratis.

8. Portalprosjektet, orientering, konsekvenser internt på prosjektene og hva som gjøres med fellesportaler

 • Ingen gode forslag ennå, men det bør jobbes videre med.

9. Åpen forespørsel til BVS, orientering

 • Har blitt sendt en mail til han. Fått bekreftelse på at den er mottatt, men ikke skjedd så mye.

10. «WikiNorge», orientering

 • Møte som skulle være i dag er utsatt.

11. AskAdam, orientering

 • John orienterte om status for AskAdam.

Eventuelt

1. Forslag til ny løsning for Atekst, orientering

 • Vi bør gjøre dette, men kjører det via Wikimedia Norge og toolserver.no, og ikke via Foundation og utviklerne.

2. Seminar i Bergen 24. september om museumer og sosiale medier.

 • Absolutt noe vi bør delta på.