Hopp til innhold

Styremøte 2009 – 3. februar

Fra Wikimedia Norge
Sted Møterom Riverton, Litteraturhuset, Oslo
Dato 3. februar 2009, kl. 17.30
Løpenummer - Dette året 2009-02
Forrige: Styremøte 2009 – 8. januar
Neste : Styremøte 2009 – 27. mai

Styremøte

Sted: (ikke fastsatt) 3. februar 2009 kl. ??:??

Faste punkt

 1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.

Oppfølging

 1. Wikipedia Academy 2009 – tidsplan og finansiering, finnes utkast for søknad til foundation.
 2. Wikipedia Press, hvordan går vi videre om vi ikke kan ha noe slikt samtidig eller i forbindelse med Wikipedia Academy
 3. Bidrag på Wikipedia av asylsøkere (utkast)
 4. Wiki for trygd (utkast) – tidsfrist medio februar
 5. Foredragsholdere (utkast) – det må vurderes hvem som skal stå på lista
 6. Årsmøtet 2009
 7. Deltakelse på The Gathering 2009.

Nye punkt

 1. Værdata i Wikinews (utkast) – ingen finansieringsplan, finnes utkast for søknad til foundation
 2. Prosjektwiki for undervisningssektoren (utkast) – ingen finansieringsplan
 3. Maskinoversettelse mellom de nordiske språkene (utkast) – ingen finansieringsplan, finnes utkast for søknad til foundation. Hva har skjedd med Nyno, og skal vi involvere oss. [1] Det finnes et alternativt prosjekt Apertium, men status på dette prosjektet er uklar. Dette systemet kan imidlertid gjøre shallow translations mellom nært beslektede språk og er nok mer interessant som en generell løsning, det vil si at vi kan få til import-/eksportfunksjoner som gjør oversettelse mellom slike nærstående språk. Nyno vil bare støtte en manuell oversetting fra bokmål til nynorsk, riktignok med høy kvalitet på oversettingen, men med begrenset nytte for andre enn nynorskprosjektet.
 4. AskADAM har observert at en del stoff er etterspurt og som mangler på Wikipedia, og også at en del feilstavinger er vanlige. Kan vi gjøre noe med disse forholdene?
 5. Chapters meeting 2009 Hva og hvordan?
 6. Støttemedlemskap, hva tar vi med og hvordan gjør vi det her? En mulig løsning er at de som legger inn kommentarer ifm betalingen listes. Dette er populært i Tyskland. En annen er at vi lister bidragsytere etter at vi har avtalt dette med giverne. Et utkast til mottakere er på mediebedrifter.
 7. NVU-KONFERANSEN 2009 Arrangeres i Trondheim 17.-18. mars 2009. Tema for konferansen er deling og web 2.0 i undervisningen. Har vi økonomi til å betale konferanseavgift på 3000 for en person? Deltakerne på denne konferansen kan være i målgruppen for Wikipedia Akademi og det trengs nettverksbygging og kontakter som kan brukes til foredrag og deltakere.
 8. Betalte bidrag for samisk Wikipedia etter modellen beskrevet i w:Bruker:Jeblad/Betalte artikler. Det er spesielt viktig at vi presiserer at dette er «Prosjekt[er] som stimulerer til bruk av samisk i hverdagen» og «Prosjekt[er] som fremmer aktiv bruk av samisk på flere og nye språkarenaer» slik det beskrives i Språkprosjekter utenfor forvaltningsområdet for samisk språk 2009. Her er det en søknadsfrist 1. mars som må overholdes.

Referat

Faste punkt

 1. Konstituering av møtet. Deltakere: Marius, John, Nina, Philip, Herman. Philip skriver referat, Marius er møteleder

Oppfølgning

 1. Wikipedia Academy 2009 - John Erling har skrevet søknad til Foundation. Nina og John tar videre dialog med Bergen for å lage budsjett. Skrive søknad til Fritt Ord, Dag E. kanskje? Søknad sendes WMF.
 2. Dytte videre.
 3. Legge på is. Hvis noen vil ta det videre så kan de ta opp igjen prosjektet med styret.
 4. Utkast er laget av John, Arbeidsgruppe rekrutteres på årsmøtet.
 5. Grei.
 6. Fortrinnsvis på Litteraturhuset klokken 1800 15/4-09, alternativt på Nasjonalbiblioteket.
 7. Deltakelse på TG09, venter svar fra FriProg, ideer til konkurranser videreutviklet.

Nye punkter

 1. Vi sender søknad, dersom nei, vi tar dette opp i Berlin for andre Chapters som en felles-sak.
 2. -
 3. Vi sender søknad Nordisk råd og Foundation. John tar kontakt med Trond og JHS for å ta tak i søknader som skal sendes.
 4. Philip tar kontakt med AskADAM for å få dump av bomsøk som vi kan utvide Wikipedia med.
 5. Vi er tildelt 2 plasser, JHS reiser uansett. John reiser muligens også for å presentere værdate. Vi ser på mulighet til å dekke kostnader.
 6. Vi offentligjør navnet på økonomiske bidrag såfremt giver ønsker anonymitet. Noen må skrive dette på http://no.wikimedia.org/wiki/St%C3%B8ttemedlemskap
 7. NVU, - Nina uansett, se på hva annet som blir organisert
 8. Vi sender søknad til Sametinget. Marius sender søknad, John har laget utkast som Marius/Trond ser på.

Ekstra

 • Donasjonslenke på no.wikimedia.org må gå til norsk Wikimedia. Vi lager en demo til wikipedia.no. John & Philip
 • TG - FriProg, Lars Åge og Phillip, videre om det blir 0-kost. De følger opp saken.
 • SciFi/Fantasy, hør med NRK, roman på wikibooks.
 • Sette opp en liste og sende til Eric Møller