Hopp til innhold

Styremøte 2009 – 25. november

Fra Wikimedia Norge
Sted Møte på Skype
Dato 25. november 2009, kl. 19.00
Løpenummer - Dette året 2009-04
Forrige: Styremøte 2009 – 4. november
Neste : Styremøte 2009 – 9. desember

Styremøte

Sted: Skypemøte 25. november 2009 kl. 19:00

Faste punkt

 1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.

Oppfølging

 1. Wikipedia Academy 2009budsjett, status, lessons learned?
 2. ABM-sektoren og sosiale medier (institusjonsprosjektet) – bakgrunn
 3. Portalprosjektetbakgrunn
 4. Regnskap – status, regnskapsfører, rapporter
 5. Tyngre flerdagskurs – bakgrunn, utkast til kontrakt, RfC kontrakt, utkast til ny kontrakt, Notater for kurs om Wikipedia/Mediawiki
 6. Ny avtale om funding WMF – bakgrunn

Nye punkt

 1. Skal vi støtte Genero-prosjektets søknad om forskningsmidler invitation, presentation, video
 2. Svar til Kontroll- og valgkomitéen
 3. nn wikipedia til Nynorsk Forum?

Eventuelt

 1. SNL møte Stockholm orientering.


Referat

Møtet ble utsatt fra 19. november

Faste punkt

1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.

Møtet konstituert kl. 20.07. Nina møteleiar, Trond referent. Til stades: Trond Trosterud, Philip Gabrielsen, Herman Ferre, Nina Aldin Thune, John Erling Blad, Finn Bjørklid.

Oppfølging

1. Wikipedia Academy 2009budsjett, status, lessons learned?

Rekningar for Wikipedia Academy

 • teknikar 3700,- (nina har sendt i dag, den er betalt)
 • bryggen museum leige av lokalet ca.14000 (betalt)
 • verftet middagen ca.19000 er betalt
 • filming hans petter 5000 skal betalast (kan vente)

Inntekter:

 • Wikimedia foundation 26000,-
 • Diverse 4000,-

Framlegg til vedtak:

 • Vi får ein oversikt over kva som har gått inn og ut i samband med WA.
 • Philip betaler dei WA-rekningane som har komme inn av allment disponible middel, men ikkje av øyremerka middel.
 • Vi tar ein konkret diskusjon seinare.

Vedteke mot ei røyst.

Evaluering

2. ABM-sektoren og sosiale medier (institusjonsprosjektet) – bakgrunn

John Erling prövde å få eit møte med ABM, fekk ikkje det til. Jf. bakgrunnsdokumentet. Ein del akademiske institusjonar vil ha attendemelding frå oss om kva som fungerer på WP. Dette er bakgrunn for galleri Nord-problematikken.

Vegen vidare: få til eit møte 11. desember.

3. Portalprosjektetbakgrunn

Lars Åge har denne saka. (Han var fraværende)

4. Regnskap – status, regnskapsfører, rapporter

Philip har hatt kontakt med reknskapsførar. Han skal ha møte med dei på måndag der dei sett opp ein del retningsliner. Dato for når ting kan vere ferdig er klår(are) på måndag. Philip og John Erling blir med på møtet.

5. Tyngre flerdagskurs – bakgrunn, utkast til kontrakt, RfC kontrakt, utkast til ny kontrakt, Notater for kurs om Wikipedia/Mediawiki

Bakgrunn: Mange snakkar om kurs, og ingen gjennomfører det. John Erling bad Freecode om å halde kurs. Først ville John Erling ha lokale, men Fricode ville halde kurs. Prisinga deira er ikkje urimeleg.

Vedtak: Vi inngår avtale.

6 Ny avtale om funding WMF – bakgrunn

Nina har diskutert med WM Sverige. Både dei og vi vil utsetje den saka.

Vedtak: Vi utset saka.

Nye punkt

1. Skal vi støtte Genero-prosjektets søknad om forskningsmidler invitation, presentation, video

Søknadsfristen er gått ut.

2. Svar til Kontroll- og valgkomitéen

Kontroll- og valkomitéen gjer eit godt arbeid, og styret takkar dei for det. Styret svarer så godt som mogleg på kontrollkomitéen sine spørsmål.

3. nn.wikipedia til Nynorsk Forum?

Wikimedia Noreg gjer framlegg til nn wikipedia om å diskutere med Nynorsk Forum.

Eventuelt

1. Møte med SNL under WA09 i Stockholm

Det ble gitt en orientering.