Styremøte 2009 – 4. november

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Møterom Riverton, Litteraturhuset, Oslo
  Dato 04. august 2009, kl. 17.00
  Løpenummer - Dette året 2009-04
  Forrige: Styremøte 2009 – 14. august
  Neste : Styremøte 2009 – 25. november

  Styremøte

  Sted: Litteraturhuset (Riverton) 04. november 2009 kl. 17:00

  Faste punkt

  1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.

  Oppfølging

  1. Wikipedia Academy 2009 – budsjett [1], status, lessons learned?
  2. Samisk Wikipedia – status, TO [2], budsjett [3]
  3. Støttemedlemskap – status
  4. ABM-sektoren og sosiale medier (institusjonsprosjektet), – status, orientering [4]
  5. Portalprosjektet – status, muligheter [5]
  6. Pressekontakter – status, trenger flere å vise til (spesielt lokale kontakter)
  7. Regnskap – status, regnskapsfører

  Nye punkt

  1. Søketeknologi, – status, samarbeid [6]
  2. Kurs, – status, samarbeid [7]
  3. Ny avtale om funding WMF – status [8]

  Eventuelt

  Referat

  Faste punkt

  Referent
  Lars Åge
  Tilstede
  Nina, John, Philip og Lars Åge
  Møte satt
  17:15
  Møte hevet
  18:50

  Oppfølging

  Sak 1 – Tilbakemeldinger fra Academy
  Burde hatt mer struktur på påmeldte. Endel mangel på kommunikasjon. Vi bør sette opp et dokument med hvordan slike arrangementer skal gjennomføres.
  Det kom frem et ønske om å arrangere faste «wikiskrivemøter» f.eks. I Oslo en gang i måneden.
  Vi har fortsatt ikke fått mesteparten av regningene (Bryggens Museum og resturanten), eller utleggene.
  Hadde etterlyst tilbakemelding fra svenskene om deres erfaringer, men ikke fått noe særlig. Det er begynt et arbeid på meta for å lage en bruksanvisning på dette, men foreløpig rødlenke.
  John kritiserer seg selv og Nina på markedsføring. Friprog gjorde en veldig bra jobb på sine deler av uka (med Jimbo). Ble fokusert alt for mye politikk, burde vært fokusert mer på innholdsproduksjon, spesielt fra akademikere.
  Vi burde hatt litt mer informasjon om hva foredragsholderne skal prate om; i det minste et abstract.
  Vi har fått en uformell forespørsel om å være med å arrangere et seminar om åndsverk i deltakerskapte medier (rettet fra opphavsrett) sammen med Kopinor. Må følges opp på neste møte.
  Sak 2 – Samisk Wikipedia
  Det er opprettet et prosjektområde hos Freecode, og noe kode er lagt ut. Lønning av foredragsholder/kursing bør foreløpig settes på vent.
  Sak 3 – Støttemedlemsskap
  Vi har to støttemedlemmer. Vi bør se på hva vi kan gjøre for å få flere støttemedlemmer. Det kom noen hint om at vi skulle fått flere støttemedlemmer etter First Tuesday-møtet, men ingen som har meldt seg inn.
  Philip informerte om at det blir sendt ut automatisk regning til alle medlemmer når medlemsskapene «går ut», men at vi trenger e-post-adresser til medlemmene. Lars Åge og Philip skaffer oppdaterer medlemslister.
  Sak 4 – Møte med ABM-utvikling
  Møtet er utsatt. Saken utsettes.
  Sak 5 – Portalprosjektet
  Vi bør se på å utnevne en komité til å jobbe med dette. Lars Åge ser på et forslag til medlemmer til neste styremøte.
  Sak 6 – Pressekontakter
  For nynorsk sin del er det viktig å ha pressekontakter fra Wikimedia Norge, og ikke Wikipedia bokmål, da det lett blir for no/nb-spesifikt. Pressekontakter blir kontaktet om no/nb-forhold, og må ta initiativ til å informere om nn-forhold.
  Sak 7 – regnskap
  Regnskapsfabrikken håndterer regnskapet vårt, og regnskapene bør være i orden rimelig snart. Philip har orientert kontrollkomitéen om status. (Saken følges opp på neste møte)

  Nye punkt

  Sak 1 – Søketeknologi
  John orienterte om et kommersielt prosjekt som er i gang. Hvis vi vil påvirke prosjektet så må vi flagge interesse. En avklaring vil ta tid.
  Sak 2 – Kurs
  FreeCode har et forslag om avtale om å holde kurs. Vi har et problem med at vi ikke greier å arrangere kurs fort nok for alle de som er interessert. En løsning er å gå inn i et samarbeid for å få en løsning på dette.
  FreeCode sitt forslag til kontrakt kom rett før møtets start. Blir sendt ut til Styret i kveld, og vil gjerne ha tilbakemelding innen i morgen. (Saken følges opp på neste møte)
  Sak 3 – ny avtale om funding WMF
  Det er mye diskusjoner internt. Vi utsetter saken til et nytt styremøte om ~14 dager.

  Eventuelt

  Sak 1
  John og Nina planlegger å dra på Wikiacademy i Stockholm.