Styremøte 2009 – 9. desember

Fra Wikimedia Norge
Sted Møterom Riverton, Litteraturhuset, Oslo
Dato 09. desember 2009, kl. 18.00
Løpenummer - Dette året 2009-04
Forrige: Styremøte 2009 – 25. november
Neste : Styremøte 2010 – 20. januar

Styremøte

Sted: Litteraturhuset (Riverton) 09. desember 2009 kl. 18:00

Faste punkt

 1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.

Oppfølging

 1. DM-aksjonen sammen med Ernö; arbeidsdokument (utdatert arbeidsdokument; alle i prosjektet, styret og komitéen har tilgang)
 2. ABM-sektoren og sosiale medier (institusjonsprosjektet) – orientering om møte, opprinnelig søknadstekst, (utdatert prosjektutkast; alle i prosjektet, styret og komitéen har tilgang) GLAM og Wikipedia (artikkel; alle i prosjektet, styret og komitéen har tilgang)
 3. Portalprosjektetbakgrunn (tidlig prosjektutkast; alle i prosjektet, styret og komitéen har tilgang)
 4. Regnskap – status, regnskapsfører (kontaktinfo; alle i styret og komitéen har tilgang), rapporter
 5. Tyngre flerdagskurs – kontrakt (kontraktsutkast (partner er varslet om at den vil bli underskrevet); alle i styret og komitéen har tilgang, i tillegg også Caroline), notater (alle i styret og komitéen har tilgang)

Nye punkt

 1. Wikimedia Fundation ønsker å vite om vi planlegger å ansette noen Paid Staff (offentlig tilgjengelig utkast)
 2. Årsmøtet; når, hvor og saker
 3. Oversiktside; det er laget en oversiktside over aktiviteter. Oversikt (begrenset innsyn)
 4. Gradering av saksdokumenter Gradering(begrenset innsyn)

Orientering

 1. Kontrollkomiteen Svar på brev (Styremøte 2009 – 9. desember/notater)
 2. Wikimedia Norge er invitert til DML-dagen 9.desember 2009 ved UiO.

Eventuelt

Referat

Tilstede
Nina Aldin Thune (tilstede - møteleder), John Erling Blad (tilstede - referent), Philip Gabrielsen Skype, Hermann Ferre (tilstede)

Oppfølging

1. DM-aksjonen sammen med Ernö
Orientering, aktivitet på et par artikler, betydelig innhold på en av dem. Gjennomgang etter uke 50, og ytterligere en etter jul.
2. ABM-sektoren og sosiale medier
Orienterer, ref. epost. Utreder prosjektet og eventuelt andre partnere.
3. Portalprosjektet
Lars Åge har prosjektet, men er ikke tilstede. Utsetter, ber om tidsplan.
4. Regnskap
Tidsplan med AccountOnIt sier 15. januar, alle bilag på plass 10. januar, til og med august antatt ferdig i uke 51. Philip orienterer komitéen om fremdrift.
5. Tyngre flerdagskurs
Kontrakt underskrevet og overlevert Freecode.

Nye punkt

1. Paid staff
Ingen planer for øyeblikket.
2. Årsmøtet
Litteraturhuset foreslått som sted, dato settes av styremøte i uke 3. Det er antatt at årsmøtet vil bli rundt 20. april, noe som gjør at regnskap senest må ferdigstilles i uke 6. (Dette må formidles til regnskapskontakt.) Styremøte må varsle om tidsfrister etter samling i januar. Styret ber om saker som skal fremlegges, saker fremmes av medlemmer. Revisor må avklares.
3. Oversiktsside
Diskuterer videre om alternative løsninger.
4. Gradering
Bruker Ninas forslag til graderinger.

Eventuelt

1. Brev til komitéen
Et svar til komitéen er diskutert.
2. Seminaret DML-dagen
Orientering. Det ble holdt tre foredrag fra Wikimedia Norge; Nina orienterte om Wikipedia og fagwikier, John orienterte om kvalitetsfaktorer på Wikipedia, Frode Inge holdt workshop om bidragsprosessen. Det ble diskutert flere samarbeidsprosjekter med Usit, deriblant bedre referansemekanisme, utvidet bokkilder og federation via FEIDE. De har allerede pålogg til sine wikier fra sistnevnte, men vi har noen utvidete krav i Wikipedia.
3. Seminar om borgermedvirkning
Orientering. Følg opp kontakten med Origo om mulig samarbeid.