Hopp til innhold

Styremøte 2010 – 20. januar

Fra Wikimedia Norge
Sted Møterom Riverton, Litteraturhuset, Oslo
Dato 20. januar 2010, kl. 17.00
Løpenummer - Dette året 2010-01
Forrige: Styremøte 2009 – 9. desember
Neste : Styremøte 2010 – 20. mars

Styremøte

Sted: Litteraturhuset (Riverton) 20. januar 2010, kl. 17.00

Faste punkt

 1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.

Oppfølging

 1. Økonomi - Phillip
  1. Forslag: Kan vi bruke noen enkle tabeller til å vise vår økonomi når det trengs her på wikien? se i kategorien
 2. Kurs - John Erling
 3. Samisk prosjekt, status, hva skjer videre? - Trond, John Erling
 4. Seminar om borgermedvirkning. (oppfølging) Snakket innledende med Bente Kalsnes fra Origo på seminar i Bergen og de er interessert i å samarbeide med oss, eventuelt i forbindelse med Wikipedia Academy 2010. Vi har også opprettet en sone på Origo for Wikimedia Norge. (Orientering)

Nye punkt

 1. Utkast til Plan 2010 - Hva vil vi? Hva er mulig å få til?
 2. Styrets arbeid synliggjøring av hvem som har ansvar for hva i styret.
 3. Skattefritak på gaver til Wikimedia Norge - arbeidsdokument, søknad fritak for gaver til frivillige organisasjoner, søknad fritak for gaver til vitenskapelige organisasjoner
 4. Er det mulig for oss å bli registert i frivillighetsregisteret slik at vi kan få en del av grasrotandelen der folk krysser av når de tippper og en del av innsatsen kommer oss til gode? Grasrotandelen forutsetter lokal forankring og ikke bare nasjonal forankring. Det er nå startet Wikipods som vi kan bruke for å lage microavdellinger ved læresteder og lignende. Forslagsvis kan vi ta kontakt med wikipedianere ved UiB, UiO, UiT og NTNU.
 5. Forslag til ny forside - Er vår forside bra nok, eller trenger den en oppussing? Må alle undersider være på flere målfører og språk når vi ikke har nok kunnskaper og tid til å gjennomføre dette 100%?
 6. Er noen av våre undersider blitt for teknisk vanskelig å sette opp som f.eks. når det trengs en ny side for neste styremøte?
 7. Hvor skal sponsorlenker plasseres, på forsiden eller på donorsiden?
 8. Ønske om en WordPress blogg på domene Wikimedia Norge som kan brukes til nyheter fra oss og Wikipedianyheter fra andre land. Rss-feed fra denne vil kunne brukes til å oppdatere sider på Origo, Facebook (siden har over 200-tilhengere) og Twitter.Svenskene har opprettet en blogg: [1]
 9. Forberedelse til Årsmøte 2010, Arbeidsdokument
 10. Orientering om møter og seminar medlemmer har deltatt på.
  1. Give us our data
  2. Kopiering til privat bruk — refleksjoner etter et seminar Foredragene

Eventuelt

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Nina Aldin Thune ja
John Erling Blad ja
Philip Gabrielsen ja
Lars Åge Kamfjord mest sannsynlig
Trond Trosterud ja x
Herman Ferre Ja
Jon Harald Søby dessverre
Finn Bjørklid

Referat

Faste punkt

 1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.
 • Leder leder
 • sekretær refererer

Oppfølging

1. Økonomi - Phillip
Årsregnskapet ble oversendt rett før møtet. Regnskapet ser greit ut, men det er mistanke om at vi fortsatt mangler sponsormidler for Academy. Regnskapet oversendes kontrollkomitéen for kontroll.
2. Kurs - John Erling
John Erling informerte om prosessen med utvikling av kurs hos FreeCode. De som ønsker å være informert om utviklingen kan melde seg på kurs@wikimedia.no, og så sørger de som utvikler kurset for å holde denne mailinglista oppdatert.
3. Samisk prosjekt, status, hva skjer videre? - Trond, John Erling
Det jobbes videre med samisk-prosjektet.
4. Seminar om borgermedvirkning
Snakket innledende med Bente Kalsnes fra Origo på seminar i Bergen og de er interessert i å samarbeide med oss, eventuelt i forbindelse med Wikipedia Academy 2010. Vi har også opprettet en sone på Origo for Wikimedia Norge.
Styret anser seg positivt orientert.

Nye punkt

1. Utkast til Plan 2010 - Hva vil vi? Hva er mulig å få til?
Vi ønsker å lage en arbeidsplan for 2010 som vedtas på årsmøtet.
Generell diskusjon rundt søknadsarbeid om statlige midler.
2. Styrets arbeid - Synliggjøring av hvem som har ansvar for hva i styret.
utsatt.
3. Gaver til Wikimedia Norge - arbeidsdokument, søknad fritak for gaver til frivillige organisasjoner, søknad fritak for gaver til vitenskapelige organisasjoner
Er noen forskjeller på fritaksmåtene, frivillig organisasjon har et makstak, noe vitenskapelig organisasjon ikke har, men det krever assosiasjon med en høyskole/universitet, noe UiO kan være interessert i.
Vi vedtar å sende søknadene.
4. Er det mulig for oss å bli registert i frivillighetsregisteret slik at vi kan få en del av grasrotandelen der folk krysser av når de tippper og en del av innsatsen kommer oss til gode?
Grasrotandelen forutsetter lokal forankring og ikke bare nasjonal forankring. Det er nå startet Wikipods som vi kan bruke for å lage microavdellinger ved læresteder og lignende. Forslagsvis kan vi ta kontakt med wikipedianere ved UiB, UiO, UiT og NTNU.
Styret er positive til at det etableres Wikipods, og oppfordrer til at det etableres, men tar ikke noe formelt ansvar i opprettelsen.
5. Forslag til ny forside - Er vår forside bra nok, eller trenger den en oppussing? Må alle undersider være på flere målfører og språk når vi ikke har nok kunnskaper og tid til å gjennomføre dette 100%?
Forsiden er ikke bra nok, den trenger oppussing. Vi prøver å legge ut Ninas forslag. En valgte å fratre.
6. Er noen av våre undersider blitt for teknisk vanskelig å sette opp som f.eks. når det trengs en ny side for neste styremøte?
Generell enighet om at det er greit og oversiktelig slik det gjøres nå.
7. Hvor skal sponsorlenker plasseres, på forsiden eller på donorsiden?
Vi prøver oss på forsiden en stund nå, og prøver oss litt frem på effekten dette gir, men logoene bør være mindre.
8. Ønske om en WordPress blogg på domene Wikimedia Norge som kan brukes til nyheter fra oss og Wikipedianyheter fra andre land.
Rss-feed fra denne vil kunne brukes til å oppdatere sider på Origo, Facebook (siden har over 200-tilhengere) og Twitter. Svenskene har opprettet en blogg: [1]
Ja, vi oppretter en blogg. Lars Åge tar ansvar.
9. Forberedelse til Årsmøte 2010, Arbeidsdokument
Nina jobber med de innkallingen. Lars Åge jobber med forslag til vedtektsendringer.
10. Orientering om møter og seminar medlemmer har deltatt på.
 1. Give us our data
 2. Kopiering til privat bruk — refleksjoner etter et seminar Foredragene

Eventuelt

Forespørsel om samarbeid med kunnskapsdepartementet
Vi er i utgangspunktet positive til samarbeidet.
Reiseregninger
Vi bør sette opp reiseregninger for styremedlemmene, slik at vi får synliggjort hva som brukes av penger og ressurser igjennom året.