Hopp til innhold

Plan 2010

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Vedtektene pålegger oss å

 1. samle inn økonomiske midler gjennom gaver og støtteordninger, og å fordele disse midlene.
 2. delta i koordinering av samarbeidet mellom prosjektene, og å samarbeide med eksterne parter der dette kan tjene Wikimedias prosjekter.
 3. styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter i andre nordiske land.
 4. markedsføre Wikimedias prosjekter.
 5. være en høringspart overfor myndigheter og organisasjoner i forhold til opphavsrettslige spørsmål.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Styret i Wikipedia Norge vil arbeide ut fra det vi er pålagt i vedtektene som er vedtatt av årsmøtet.

Det er viktig at styremedlemmene arbeider for å være synlig og å lage profesjonelle nettverk med personer innen styringsverk, universitet, høyskoler, media og andre.

For å klare dette må medlemmene være tilstede og synlig på konferanser, seminar etc. der det er mulig å komme i kontakt med verden utenom Wikipedia.

Økonomiske midler

 • Fortelle om Wikipedia og Wikimedia og prøve å få noen til å bidra.
 • Arbeide for å få flere bedriftsmedlemmer.
 • Arbeide for å få flere medlemmer i samarbeid med nettsamfunnene på bokmål, nynorsk og samisk Wikipedia.
 • Prøve å samordne arbeidet med Wikimedia Foundation.
 • Bruke midlene på Wikimedia Norges arbeid,representasjon og på prosjekter vedtatt av styret.
 • Komme i dialog med myndighetene, også når det gjelder økonomisk støtte

Prosjekter

Videreføring

Nye prosjekt

 • Fundraising Utrede om Wikimedia Norge skal være med på ordningen.
 • Ønske om et prosjekt som kan frigi bilder og annet materiale under en fri lisens.

Seminar

Samarbeid med andre land

Markesdsføring

 • Fortsette arbeidet med å være synlig.
 • Delta på sosiale nettsteder som: Twitter, Facebookog Origo
 • Delta på konferanser og kongresser
 • Holde foredrag for å informere om Wikipedia
 • Delta på Mediedagene 2010 5.-7. mai i Bergen [1] for å knytte kontakter.
 • Opprettholde kontakten med Nettverksuniversitetet og delta på deres konferanser [2].

Høringspartner

 • Hjelpe myndigheter og statlige organ med å forstå hvordan Wikipedia fungerer
 • Fortelle at det er i alles interesse at de bidrar aktivt med tilgang til offentlige register og arkiv.
 • Om mulig være med i arbeid med lovverk angående opphavsretslige spørsmål.

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo