Plan 2010

  Fra Wikimedia Norge
  Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

  Vedtektene pålegger oss å

  1. samle inn økonomiske midler gjennom gaver og støtteordninger, og å fordele disse midlene.
  2. delta i koordinering av samarbeidet mellom prosjektene, og å samarbeide med eksterne parter der dette kan tjene Wikimedias prosjekter.
  3. styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter i andre nordiske land.
  4. markedsføre Wikimedias prosjekter.
  5. være en høringspart overfor myndigheter og organisasjoner i forhold til opphavsrettslige spørsmål.

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  Styret i Wikipedia Norge vil arbeide ut fra det vi er pålagt i vedtektene som er vedtatt av årsmøtet.

  Det er viktig at styremedlemmene arbeider for å være synlig og å lage profesjonelle nettverk med personer innen styringsverk, universitet, høyskoler, media og andre.

  For å klare dette må medlemmene være tilstede og synlig på konferanser, seminar etc. der det er mulig å komme i kontakt med verden utenom Wikipedia.

  Økonomiske midler

  • Fortelle om Wikipedia og Wikimedia og prøve å få noen til å bidra.
  • Arbeide for å få flere bedriftsmedlemmer.
  • Arbeide for å få flere medlemmer i samarbeid med nettsamfunnene på bokmål, nynorsk og samisk Wikipedia.
  • Prøve å samordne arbeidet med Wikimedia Foundation.
  • Bruke midlene på Wikimedia Norges arbeid,representasjon og på prosjekter vedtatt av styret.
  • Komme i dialog med myndighetene, også når det gjelder økonomisk støtte

  Prosjekter

  Videreføring

  Nye prosjekt

  • Fundraising Utrede om Wikimedia Norge skal være med på ordningen.
  • Ønske om et prosjekt som kan frigi bilder og annet materiale under en fri lisens.

  Seminar

  Samarbeid med andre land

  Markesdsføring

  • Fortsette arbeidet med å være synlig.
  • Delta på sosiale nettsteder som: Twitter, Facebookog Origo
  • Delta på konferanser og kongresser
  • Holde foredrag for å informere om Wikipedia
  • Delta på Mediedagene 2010 5.-7. mai i Bergen [1] for å knytte kontakter.
  • Opprettholde kontakten med Nettverksuniversitetet og delta på deres konferanser [2].

  Høringspartner

  • Hjelpe myndigheter og statlige organ med å forstå hvordan Wikipedia fungerer
  • Fortelle at det er i alles interesse at de bidrar aktivt med tilgang til offentlige register og arkiv.
  • Om mulig være med i arbeid med lovverk angående opphavsretslige spørsmål.

  Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo