Årsmøter

Fra Wikimedia Norge
Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
På andre språk:

Wikimedia Norge ble stiftet i 2007. Siden det har det blitt holdt årsmøter hvert år:

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo