Styrets arbeidsmøte 2010 – 8. april

Fra Wikimedia Norge

Styrets arbeidsmøte 8. april 2010

Referat

Tilstede
Nina, John, Philip de andre styremedlemmene hadde lovlig fravær.
 • Lars Åge skal sende ut papirer og må ha noen avgjørelser, hovedsakelig innkomne forslag.
 • Budsjettering problematisk pga sponsormidler, vi har relativt få faste inntekter. Vi tar fjoråret videre som årets budsjett, bruk fjorårstallene med forsiktighet. Sponsormidler kan bare i meget begrenset grad tas med.
 • Harald sin løsning foreslås, den går på å droppe komiteen og gjennomføre årsmøte hvis 25% krever det (ble justert til en tredjedel).
 • Hvis et forslag er foreslått og publisert, så skal det med. Det betyr at alle over streken (de som ikke er gjennomstrøket) skal med.
 • Vi legger til Harald sitt forslag som 2D.
 • Endringer utført i Årsmøte for Wikimedia Norge 2010/innkomne saker
 • Vi trenger en ekstern møteleder som ikke har tette koblinger til styret eller komitéen.
 • Diskusjon om videre forhold til internasjonale relasjoner, ingen løsning
 • Diskusjon om konsekvenser, ingen løsning
 • Deler av styret må ta ansvar for valget - hvorfor ting er blitt som det er.
 • Reiseregning til Berlin forskutteres for 4 personer, vi gjør en sjekk med en sponsor.
 • Vi må etterlyse faktura for NVU-konferansen, ber om fremsending på epost til kasserer. Faktura/trekk fra selskapet for leiebilutgiftene sendes kasserer.
 • Årsmøte IKT-Norge - Dette er etter årsmøtet og må avgjøres av det nye styret.
 • Årsmøte Populus - Dette er før årsmøtet, men alle i styret er opptatt - vi forsøker å improvisere.
 • Skriver til Sametinget og varsler at det nye styret må komme opp med ny prosjektplan.