Hopp til innhold

Wikipedia Academy 2009/program

Fra Wikimedia Norge
Prosjektsiden er på Wikipedia Academy 2009/prosjektside.
Bryggens museum

Wikimedia Norge skal arrangere Wikipedia Acadamy i uke 42 på Bryggen Museum i Bergen. Seminaret skal vise akademikere hvordan Wikipedia er skrudd sammen, og fordeler og ulemper med en wiki. Det vil også bli vist hvordan de selv kan bidra og hvordan de kan knytte kontakter med skribenter og andre akademikere som ønsker å gjøre arbeider på og om Wikipedia. Vi vil også vise hvordan andre bruker Wikipedia innen sitt fagfelt på nye og unike vis.Seminaret består av fire tema, hvert tema blir avsluttet av en paneldebatt med spørsmål til deltagerne. Temaene er Politikk, Presse og sosiale medier, Forskning og Formidling og er tolket nokså vidt. Akademiet er et samarbeide mellom Høyskolen i Bergen, Friprog og Wikimedia Norge.

Onsdag 14. oktober

Onsdag: Sosial og kulturell innflytelse
1000-1030 Åpning med Christopher Harris
1030-1230 Politikk med Jimmy Wales, Ola Grytten og Yngve Slettholm
1230-1330 Lunsj
1330-1630 Presse med Olav Terje Bergo, Jarle Aabø, Svela/Lura og Heidi Nordby Lunde
Onsdag kveld: Kippers på USF-verftet
1800-1930 Spasertur vi møtes utenfor Bryggens museum og spaserer sammen til middagen med et besøk underveis i et kulturminne
2000-2300 Middag
Sosial sammenristing med mat, musikk og debatt. Vi utfordrer forelesere på temaet Wikipedia som kulturformidler og får gjester med sterke meninger om delingskultur og ukultur, – og en spennende intimkonsert.

Vi har fått med oss Jimmy Wales som er en av grunnleggerne av Nupedia, forløperen til Wikipedia. Han har fortsatt en sentral plass i utviklingen av nettleksikonet og sitter i styret for Wikimedia Foundation. Helge Øgrim er med som debattleder, han er redaktør for fagbladet Journalisten.

Åpning med Christoffer Harris (Statsarkivet) som presenterer Bergen by. Harris er veldig begeistret for gamle kart, kanskje han har med noen godbiter?

Politikk er første sesjon med Jimmy Wales (internettgründer), Ola Grytten (professor NHH) og Yngve Slettholm (Kopinor). Vi jobber med å finne en sentralt plassert politiker til denne debatten, forslag er velkomne! Det kommer mange politiske signaler og spørsmål om slike nettsamfunn. Hvilke mål har slike prosjekter, er de politisk motivert? Hva er vilkårene for dugnadsbaserte prosjekter, finnes det politisk vilje til å støtte dem? Hva med opphavsretten, er det bare et juridisk spørsmål eller er det noe som krever en politisk løsning? Kunnskap til alle, er det mulig eller er stengslene for store?

Presse er andre sesjon med Olav Terje Bergo (BA), Jarle Aabø (omdømmeforvaltning), Helge Svela/Christian Lura (faktasjekk.no) og Heidi Nordby Lunde (Vampus). Uten at noen helt vet hva som skjedde så er Wikipedia blitt ett av redaksjonenes viktigste verktøy. Hvordan kan Wikipedia og lignende nettsamfunn være med å forme og sette dagsorden? Har de en tyngde sammenlignet med aviser og andre nyhetsmedia? Hva skjedde under valget med Bergens Tidendes nye sosiale tjeneste faktasjekk.no, er kvalitet blitt viktigere enn kvantitet i slike tjenester?

Torsdag 15. oktober

Torsdag: Erfaringsformidling
0900-1200 Formidling med Frank Schulenburg, Jill Walker Rettberg, Karl Knapskog og Anne-Hilde Nagel
1200-1300 Lunsj
1300-1330 Aktuelt med Martin Bekkelund, …
1330-1630 Forskning med Nils Christophersen, Jon Hoem og Trond Trosterud

Vår hovedtaler fra Wikimedia Foudation er denne dagen er Frank Schulenburg som er Foundations sjef for public outreach. Han startet på Wikipedia i 2005 og i 2006 startet han Wikipedia Academy. Det er dette som vi nå holder i Bergen og formålet er å øke kvaliteten på leksikonet ved å engasjere og utfordre folk fra akademia.

Formidling er tredje sesjon med Frank Schulenburg (public outreach), Jill Walker Rettberg (sosiale medier), Karl Knapskog (klarering) og Anne-Hilde Nagel (kildekritikk). Formidling på Wikipedia er lite planmessig, den skjer gjennom små fragmenter av informasjon. Hvorfor skjer den og hva er de drivende mekanismene? Kan Wikipedia brukes i kunnskapsformidling? Hva skjer med Wikipedia i skoleverket? Hvordan fungerer kildekritikk, er det helt åpent for alle å skrive hva de vil?

Aktuelt er kortinnlegg av særlig interesse. Martin Bekkelund (Friprog) snakker om open source, hva skjer, trender, viktige ting å følge med på i Norge og internasjonalt. Flere aktuelle innlegg er på gang!

Forskning er fjerde sesjon med Nils Christophersen (innovasjon), Jon Hoem (sosiale medier) og Trond Trosterud (Wikimedia Norge). Wikipedia som en sosial struktur og et sted for innovasjon er interessant. Hva vet vi om slike nettsamfunn som Wikipedia, hvordan fungerer de og kan de styres? Hvem skriver, hva skriver de om, og hva leses? Hvilken likheter og forskjeller finnes mellom prosjekter og hva fungerer når en vil lage sin egen lille wiki?

Workshop

Fredag: Workshop
0900-1200 Innføring med Frode Inge Helland
1200-1300 Lunsj kjøpes individuelt på høgskolens kantine
1330-1630 Praksis øvelser med hjelp fra erfarne wikipedianere

Etter seminaret blir det en gratis workshop for de som ønsker å lære mer om hvordan de kan bidra på Wikipedia. Foreleser er Frode Inge Helland. Workshopen er i samarbeid med Høgskolen i Bergen, og foregår i et eget seminarrom med plass for 30. Fordi antall plasser er begrenset så er det de først påmeldte som vil få mulighet til å bli med på dette seminaret.

Det vil være flere erfarne wikipedianere tilstede ved denne workshopen, så det bør være gode muligheter for å få svar på spørsmål om både programvare, nettsamfunn og bruk av stilmanualer og annet.

Høyskolen stiller med videokanon og trådløst nett, og tilgang til kantine. Deltagere må ta med seg egen laptop. Stedet er i høgskolens lokaler i Møllendalsveien 6.

Påmelding

Betalingsinformasjon

Vipps
10386 – Wikimedia Norge
Organisasjonsnummer
993 101 583

Påmelding skjer ved epost til wa09@wikimedia.no. Pass på at du oppgir fullt navn og adresse, og at påmedingen gjelder Wikipedia Academy 2009 - skriv «Påmelding til Wikipedia Academy 2009» i emnefeltet. Seminaret koster NOK 700, men er du medlem i Wikimedia Norge så betaler du NOK 300. Hvis du kun kan være en dag så er prisene henholdsvis NOK 400 (ikke medlem) og NOK 200 (medlem), men da må du oppgi hvilken dag du kommer. Påmeldingen er ikke gyldig før betaling er registrert. Alle påmeldinger gjelder seminaret, angi om du i tillegg ønsker å delta på middagen på onsdag (NOK 400) og på workshopen på fredag (gratis). Vi fyller opp plassene så langt vi kan, deretter tar vi en runde for å fylle opp restplasser.

Du kan melde deg inn som medlem. Ordinære medlemmer betaler NOK 200 for medlemskap, mens skoleelever, pensjonister og trygdede betaler NOK 100.

Påmeldingsfrist var mandag 5. oktober, ytterligere påmeldinger tas imot så langt vi kan.

Dette arrangementet er åpent for alle.

Om der er plasser i forelesningssalen så kan studenter som har studiekort komme inn å høre foredragene gratis, men da uten mat som betalingen for seminaret ellers dekker.

Forelesninger

Karl Knapskog: Providing cultural resources

On turning audiovisual archives into a public domain
Karl Knapskog examines how European public service broadcasters manage and utilise their audiovisual archives, in light of their obligations to serve the public interest. Many public broadcasters have ambitious plans for the digitisation of their archives, and for making them accessible to the general public. The idea of an accessible archive of free audiovisual material is clearly in conflict with demands that PSBs increase their income by commercialising their archival resources. There are also several economic, legal, and sheer practical obstacles to the realisation of a universal public access to and use of these audiovisual archives.

Jill Walker Rettberg: Er Wikipedia blitt voksen?

Etter en eventyrlig vekst i flere år har Wikipedia nå stabilisert seg som et godt etablert leksikon. Nettbrukere kjenner til Wikipedia og bruker det ofte, og veksten i artikler (i den engelske utgaven) har avtatt. Men kan et leksikon noensinne bli "ferdig"? Hvordan fungerer Wikipedia som et sosialt nettverk? Tidligere regnet man med at det nærmest var en naturlov at sosiale nettverk nådde en topp og så ble forlatt av sine brukere som gikk til et nytt og mer spennende nettverk - som med Friendster eller Six Degrees. Er vi kommet til en tid hvor sosiale nettverk og kollaborative prosjekter som Wikipedia når en stabilitet? Kan det tenkes at Facebook og Wikipedia fortsatt er viktige samfunnsarenaer om ti år? Hvordan vil et modent Wikipedia se ut?

Christian Lura: Hvem faktasjekker faktasjekkerne?

Faktasjekk.nos bruk av sosiale medier
Hver dag i en måned før stortingsvalget overvåket to journalister i Bergens Tidende stortingsvalgkampen og ettergikk påstander fra alle de store partiene. Sosiale medier var i hele perioden et helt nødvendig verktøy og korrektiv. Journalist Christian Lura forteller om prosessen og resultatene.

Jon Hoem: Mellom transmisjon og emergens

– hvordan legge til rette for kollektiv deltagelse
Med utgangspunkt i ulike kommunikasjonsmønstre diskuteres de endringene som oppstår når brukerene får mulighet til å gå inn i helt nye roller, slik blant annet Wikipedia eksemplifiserer. De generelle utviklingstrekkene blir diskutert med tanke på hvordan en forholder seg til formidling av informasjon og utvikling av nettbaserte læringsressurser. Hvordan legge best mulig til rette for kollektiv deltagelse og gjenbruk av innhold?

Presentasjonen finnes her

Trond Trosterud: Forstår vi Wikipedia no?

Å sjå Wikipedia som sosialt nettverk og kvalitets(u)sikra leksikon fangar opp berre delar av Wikipedia. Forelesinga vil ta opp sentrale delar av Wikipediaforskinga, med vekt på forsøka på å forstå Wikipedia som strukturering av menneskeleg kunnskap. Sett i dette lyset blir forsøket på å forstå Wikipedia også ein veg til forståinga av den menneskelege kunnskapen i seg sjølv.

Olav Bergo: Hvordan kan Wikipedia brukes som bakgrunn for leder- og kommentarartikler

Gjennomgang av hvordan Wikipedia kan brukes, og ikke brukes, for som støtte og kunnskapskilde for journalister og redaktører som under tidspress skal kommentere aktuelle spørsmål. Illustrert med noen eksempler fra Bergensavisen.

Nils Christophersen: Wikipedia and science – two knowledge commons

A “commons” is a resource shared by a group of people (Norwegian allmenning) . The norms and processes behind Wikipedia (and also other Net communities) and science share several characteristics: Both types of commons are open and operate outside the market economy, extensive peer review is critical, people in the both communities self-select for the tasks they do, and position in a hierarchy is based on merit only. However, there are also differences regarding intellectual property, the use of technology, and incentives for participation. The lecture will compare these two types of commons and discuss ways whereby both may benefit.

Praktisk informasjon

Bilder

På commons

Omtaler