Wikistipend/«Wiki-LAN»: Balancing Wiki - med vekt på kvinner

Fra Wikimedia Norge

status fullført

søker(e)
  • [[Bruker:|]]

startdato

  • 1. desember 2023

sluttdato

  • 1. desember 2023

sum

opprettet 6. september 2017

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Bare en av ti Wikipediaforfattere er kvinner, og bare ca. 17 % av artiklene handler om kvinner. Artiklene om kvinner er ofte kortere og mindre nøyaktige enn artiklene om menn. Prosjektet Wiki-LAN er designet for å oppmuntre kvinner til å skrive og redigere i Wikipedia, og i tillegg skal LANet oppfordre både kvinner og menn til å produsere og redigere artikler om verdens fabelaktige kvinner.

LANet er et heldags skriveverksted i Tromsø, arrangert i samarbeid med Musikkonservatoriet ved UiT – Norges arktiske universitet. Prosjektet er en del av satsingen «Kjønn og skjønn i kunstfagene» som blant annet har som strategi å framsnakke og synliggjøre kvinner som likestillingstiltak. I kunstfeltet er synlighet og anerkjennelse viktig for musikere, visuelle kunstnere, forfattere etc., og Wikipedia er i dag et oppslagsverk som har potensielt stor definisjonsmakt når det gjelder hvilke kunstnere man regner som ledende i feltet.

Tidligere seminarer som for eksempel «Wikimannemakt: Om Wikipedia og kjønnsubalanse» (2014), skriveverksteder med Girl Geek Dinners i Trondheim (2017) og Wikipediadugnad for kvinnelige kunstnere i Bergen (2017) er forbilder for dette arrangementet, og vi ønsker å bygge videre på det gode arbeidet som allerede er i gang for å balansere Wikipedia.

LANet skal foregå den 16. september 2017 fra 10.00–22.00, i et stort konsertlokale på Musikkonservatoriet (for å få den rette LAN-stemningen). Programmet inneholder både opplæring, skriveverksted, foredrag om kvinner på Wiki, mentorering, musikkinnslag, pop-up-events, ad-hoc-foredrag, sosiale aktiviteter og erfaringsutveksling.

Prosjektplan

Budsjett

Vi har engasjert fire garvede Wikipedianere til å være mentorer/hjelpelærere i tillegg til to foredragsholdere som skal innlede med innføring i Wikipediaskriving/-redigering. Vi ønsker å bruke stipendet til bespisning av disse mentorene og reise og overnatting til den ene som kommer reisende fra Oslo. Reise (1.850­,-), overnatting (1.200,-), leie av lokale (3000,-)  og mat til seks personer (2.400,-) blir til sammen 8.450,-

Markedsføring og samarbeid

Vi samarbeider med Wikimedia Norge ved at Sabine Rønsen har sagt ja til å delta som mentor og foredragsholder, og i tillegg er Musikkonservatoriet behjelpelig med teknisk utstyr og bistand. Markedsføring og organisering skal ivaretas av «Kjønn og skjønn»-prosjektet ved Musikkonservatoriet.

Facebooksiden til arrangementet